Tytöt tuovat työrauhaa luokkaan. Kuva: Sami Kero
Tytöt tuovat työrauhaa luokkaan. Kuva: Sami Kero

Tytöt osaltaan voivat levittää ympärilleen opintoja edistävää kulttuuria.

Pojilla on paremmat lukutaidot kouluissa, joissa on enemmistö tyttöjä. Näin osoittaa alankomaalaisten tutkijoiden tekemä analyysi vuoden 2012 Pisa-tuloksista.

Kaiken kaikkiaan tytöt pärjäävät eri puolilla maailmaa keskimäärin paremmin kuin pojat eri kouluaineissa, muun muassa lukemisessa. Myös vuonna 2012 15-vuotiaille tehdyissä Pisan lukutaitotesteissä tytöt saivat poikia enemmän pisteitä.

Tyttöenemmistö koulussa vahvistaa oppimista entisestään. Siitä hyötyvät molemmat sukupuolet, pojat kuitenkin vielä enemmän kuin tytöt.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Kouluissa, joissa oli tyttöjä yli 60 prosenttia oppilaista, pojat saivat lähes 30 pistettä paremman tuloksen kuin niiden koulujen pojat, joissa tyttöjen osuus oli tuota pienempi.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Piste-ero näiden poikaryhmien välillä oli samaa luokkaa kuin tyttöjen ja poikien piste-erot ylipäänsä.

Poikien yleisesti huonompaa koulumenestystä on selitetty muun muassa poikien erilaisella vertaiskulttuurilla. Poikaporukoissa arvostusta voi saada helpommin uhmaamalla koulun auktoriteettia. Niinpä jotkut tutkijat ovat ehdottaneet poikien motivoimiseksi sitä, että yritetään saada pojat kilvoittelemaan koulumenestyksestä.

Pojilla on yleensä myös vähäisempi sisäinen motivaatio oppia ja heikompi itsehillintä. Siksi heidän opiskeluaan häiritsee enemmän luokan rauhattomuus. Onkin osoitettu, että erityisesti pojat hyötyvät, jos luokassa pysyy järjestys.

Tytöt osaltaan voivat levittää ympärilleen opintoja edistävää kulttuuria. Tyttöenemmistöinen koulu ilmeisesti suosii parempaa työrauhaa, keskittymistä ja motivaatiota pärjätä koulussa, selittävät tutkimuksen tekijät artikkelissaan.

Tyttövaltaisissa luokissa opettajilta menee esimerkiksi vähemmän aikaa kurinpitoon, jolloin aikaa säästyy varsinaisen asian opettamiseen. Lisäksi se, että tytöt suhtautuvat myönteisemmin koulutyöhön, voi kannustaa poikiakin opintoihin.

”Poikien huonompi lukutaito on yleinen ilmiö, ja sen syitä on tutkittu ikävä kyllä liian vähän. Tutkimuksemme osoittaa, että se vahvistuu, kun pojat käyvät koulua, jossa on etupäässä poikia”, toteaa tutkimuksen pääkirjoittaja Margriet van Hek Utrechtin yliopistosta tiedotteessa.

Poikien oppimista voivat haitata myös ammattikoulujen opintolinjojen jakautuminen voimakkaasti sukupuolen mukaan.

Tutkijat tarkastelivat kaikkiaan vuoden 2012 Pisa-tutkimuksen lukutaitotestien tuloksia ja niiden yhteyttä erilaisiin koulun ja sen oppilaiden ominaisuuksiin. Mukana oli kaikkiaan 35 teollisuusmaan testitulokset yli 200000 15-vuotiaalta koululaiselta.

Tutkimuksen julkaisi tiedelehti School Effectiveness and School Performance.

Sisältö jatkuu mainoksen alla