Käsitys pojista huonoina koululaisina jarruttaa oppimista.

Poikia koskevat stereotypiat haittaavat heidän selviytymistään koulussa. Brittilapset uskovat pienestä pitäen, että pojat pärjäävät koulussa tyttöjä huonommin. Tämä vaikuttaa heidän suorituksiinsa hyvin nuoresta iästä asti.

Näihin johtopäätöksiin päätyi Britanniassa Kentin yliopistossa tehty tutkimus. Tutkiijoiden ensimmäisessä kokeessa lapsille esitettiin kaksi luonnehdintaa: "Tämä lapsi haluaa kovasti oppia ja pärjätä hyvin koulussa." ja "Tämä lapsi ei pärjää kovin hyvin koulussa." Lapsia pyydettiin osoittamaan kuvasta, keistä luonnehdinnat kertoivat. Ilmeni, että tytöt 4-vuotiaasta asti ja pojat 7-vuotiaasta asti liittivät koulumotivaation ja -menestyksen tyttöihin ja menestymättömyyden poikiin. Jatkokysymykset paljastivat, että he olettivat myös aikuisten ajattelevan näin.

Kahdessa muussa kokeessa näkyi strereotypioiden vaikutus suoritukseen.  7-8-vuotiaille lapsille kerrottiin testin aluksi, että pojat menestyvät koulussa tyttöjä huonommin. Tämä heikensi poikien suoriutumista sekä luku-, kirjoitus- että matematiikkatestissä verrattuna kontrolliryhmään, jolle ei väitetty aluksi samaa. Kokeeseen osallistui 162 lasta.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Toisessa kokeessa 6-9-vuotiaille sanottiin, että tyttöjen ja poikien odotetaan osaavan testissä yhtä hyvin. Tällä kertaa poikien suoritus parani kontrolliryhmään verrattuna.Tyttöjen onnistumiseen väite ei vaikuttanut mitenkään.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

- Monessa maassa koulu sujuu pojilla huonommin kuin tytöillä. Tuloksemme viittaavat siihen, että negatiiviset streotyypit omaksutaan jo ensimmäisinä kouluvuosina ja että ne alkavat toteuttaa itseään. Toisaalta poikien menestystä on mahdollista parantaa viestimällä heille yhtäläisistä odotuksista, sanoi tutkimuksen johtaja Bonny Hartley.

Tutkimuksen julkaisi Child Development.

Sisältö jatkuu mainoksen alla