Puoluekanta kuitenkin omaksutaan sosiaalisesta ympäristöstä.

Geenit selittävät 30–60 prosenttia poliittisista mielipiteistämme. Suuntautumisessa arvoliberaaliksi tai konservatiiviksi perinnölliset taipumukset painavat enemmän kuin kasvatus tai sosiaalinen tausta. Kannat homojen oikeuksiin, tuloeroihin tai maahanmuuttoon määräytyvät miltei yhtä paljon perimästä kuin ympäristöstä.

Poliittisten asenteiden perinnöllisyys on selvinnyt laajoissa tutkimuksissa, joissa on vertailtu identtisiä ja epäidenttisiä kaksosia. Identtisillä kaksosilla kaikki geenit ovat samat, epäidenttisillä vain noin puolet on yhteisiä. Identtisten kaksosten poliittiset katsomukset ovat lähempänä toisiaan kuin epäidenttisten, ja ero kertoo perintötekijöiden osuudesta.

Kaksostutkimuksia on täydennetty muilla sukulaistutkimuksilla. Ensimmäiset löydökset tehtiin Yhdysvalloissa, ja sittemmin samansuuruisia periytyvyyksiä on todettu muun muassa Ruotsissa ja Tanskassa.

Periytyvyydessä yllättävän poikkeuksen tekee puoluekanta. Se juontaa lähes kokonaan ympäristön vaikutuksesta. Puoluekanta on kuin uskontokunta. Senkin ihmiset nappaavat sosiaalisesta ympäristöstään, vaikka uskonnollisuuden voimakkuus on paljolti perinnöllistä.

Jos olet Tieteen tilaaja, lue lisää alla olevasta linkitä tai tuoreesta toukokuun lehdestä.