Miedoista aineista kovempiin: tupakointi todella avaa geeneissä portin huumeiden käytölle.

Niin kutsutun porttiteorian mukaan mietojen huumeiden tai muiden riippuvuutta aiheuttavien aineiden käyttö "avaa portin" kovempien huumeiden käytölle: mietoihin aineisiin koukkuun jäänyt siirtyy todennäköisesti ennen pitkää kovempiin huumeisiin.

Kiistelty teoria on pohjautunut pelkästään havaintoihin huumeiden käyttäjien taustoista. Tutkimuksissa on käynyt ilmi, että monesti kovien huumeiden käyttäjillä on pitkä historia miedompien aineiden, kuten tupakan, alkoholin tai kannabiksen, käyttäjinä.

Nyt New Yorkin Columbia-yliopiston tutkijat ovat saaneet ensimmäistä kertaa lääketieteellistä tukea porttiteorialle. Tutkimuksen perusteella ainakin tupakointi näyttää toimivan biologisena porttina kokaiinin käytölle.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Tutkimuksessa hiiret altistettiin nikotiinille sekoittamalla sitä niiden juomaveteen. Kävi ilmi, että säännöllinen nikotiinin käyttö muutti tiettyjen tiiviisti pakattujen dna-molekyylien rakennetta ja uudelleenohjelmoi joidenkin geenien toimintaa.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Erityisesti tietty FosB-geeni muuttui. Sen tiedetään liittyvän riippuvuuden syntyyn ja erityisesti kokaiinin tuottamiin vaikutuksiin kehossa. Nikotiinin käyttö lisäsi geenin aiheuttamia vaikutuksia – keho siis reagoi kokaiiniin herkemmin ja tulee riippuvaiseksi nopeammin.

Tutkijat vertasivat tuloksiaan laajaan kansalliseen tutkimukseen, jossa oli seurattu tupakoinnin ja muiden huumeiden käytön yhteyttä. Vuonna 2003 tehdyn tutkimuksen mukaan iältään 15-34 vuotiaista amerikkalaisista kokaiinin käyttäjistä valtaosa oli tupakoinut runsaasti ennen kokaiiniin käyttöä ja sen käytön aloittamisen aikana.

Näyttäisi siis siltä, että hiirillä todettu mekanismi on sama myös ihmisissä.

Seuraavaksi tutkijat yrittävät selvittää, ilmeneekö myös alkoholin ja kannabiksen kohdalla samantyyppinen tai jopa sama mekanismi, joka tukisi porttiteoriaa.

Tutkimuksen julkaisi Science Translational Medicine. 

Sisältö jatkuu mainoksen alla