Naista voi suosia.
Naista voi suosia.

Naisia voi tukea ilman, että suoritukset heikkenevät.

Naisia suosivia tukitoimia arvostellaan usein tehottomuudesta ja suoritustason laskemisesta. Nyt Innsbruckin yliopiston taloustieteilijät osoittivat, että ainakaan koeoloissa suosinnasta ei koitunut mitään tehokkuushaittoja.

Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että naiset välttävät kilpailuasetelmaa, vaikka he olisivat yhtä päteviä tai pätevämpiäkin kuin miehet. Tätä on pidetty yhtenä syynä siihen, että jopa hyvin pätevät naiset pärjäävät miehiä heikommin ura- ja palkkakehityksessä. Samalla heidän taitonsa jäävät tämän vuoksi alikäytetyiksi.

Yritykset ja julkisyhteisöt koettavat korjata vinoumaa erilaisin tukitoimin, mutta näiden vaikutuksia on vaikea arvioida.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Itävaltalaistukijat tutkivat asiaa nyt kokeellisesti jakamalla 360 koehenkilöä kolmen miehen ja kolmen naisen ryhmiin. Osallistujilla teetettiin sitten sarja tehtäviä, joihin liittyi toimenpiteitä, joilla kannustettiin naisia kilpailullisuuteen.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Laskutehtäviä käsittäneissä kokeissa oli mahdollista saada pisteitä joko vain oikeista vastauksista tai sitten hieman enemmän pisteitä pärjäämällä kilpailun kautta.

Naiset valitsivat kilpailullisen vaihtoehdon puolet harvemmin kuin miehet. Mutta kun heitä kannustettiin siihen tukitoimilla, kuten kiintiöillä tai lisäpisteillä, he ryhtyivät kilpailemaan selvästi innokkaammin.

"Kiehtovin tulos oli, että suoritustaso ei heikentynyt lainkaan", sanoo professori Matthias Sutter.

Naisia oli esimerkiksi kannustettu kilpailemaan antamalla heille siitäylimääräisiä pisteitä. Kävi ilmi, että kun nämä pisteet lopulta vähennettiin suorituksesta, he pärjäsivät yhtä hyvin tai paremmin kuin miespuoliset kilpatoverit.

Tutkijat huomasivat lisäkokeilla myös, että suosinta ei heikentänyt mitenkään ryhmän yhteistyötä. Näin siitä huolimatta, että ryhmätoverit olisivat voineet rangaista tehottomuudella niitä jäseniä, joita suosittiin.

Tutkimuksen julkaisi Science. 

Sisältö jatkuu mainoksen alla