Kuva: <span class="photographer">Kuvapörssi</span>
Kuva: Kuvapörssi

Ennusteiden mukaan yli puolet länsimaissa 2000-luvulla syntyneistä elää yli satavuotiaiksi.

Jos eliniänodotteet jatkavat nousua kuten ennustetaan, yli puolet rikkaissa maissa 2000-luvulla syntyneistä saattaa elää yli satavuotiaiksi, arvellaan Lancet-lehdessä julkaistussa katsaustutkimuksessa.

Pitkään elävät pysyvät myös aiempaa kauemmin itsenäisinä ja toimintakykyisinä, koska monet vakavat sairaudet osataan hoitaa varhain ja tehokkaammin kuin ennen. Jatkossa eliniän kasvu tuleekin yhä enemmän iäkkäiden terveydenhuollon parantumisesta.

Vaikka väestön terveydentila ei parantuisi nykyisestä, pitkäikäisimpien maissa kuten Ruotsissa, Japanissa ja Espanjassa yli kaksi kolmannesta vauvoista tulee elämään yli 75-vuotiaiksi.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Noususuunta alkoi 1840-luvulla eikä näkyvissä ole mitään, mikä muuttaisi kehityksen, tutkijat kirjoittavat. Kasvu ei myöskään ole hidastunut, mikä viittaa siihen, ettei yläraja ole vielä lähellä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Pelkästään 1900-luvun aikana länsimaiden asukkaiden odotettavissa oleva elinikä on kasvanut hämmästyttävät 30 vuotta. Kun 1950-luvulla naisen todennäköisyys elää 80-vuotiaasta 90-vuotiaaksi oli 15 prosenttia ja miehen 12 prosenttia, vuonna 2002 luvut olivat 37 ja 25 prosenttia.

Kehityksen myötä länsimaiden väestöt tulevat väistämättä vanhenemaan ja pienenemään, mikä on valtava haaste maiden terveydenhuollolle ja taloudelle. Tutkijat ehdottavat yhdeksi ratkaisuksi työurien pidentämistä ja keventämistä.

Lähde: Uutispalvelu Duodecim

Sisältö jatkuu mainoksen alla