Kuvapörssi
Kuvapörssi

Lähes puolet Helsingin aikuisväestöstä on herkistynyt yhdelle tai useammalle allergeenille.

Lähes puolet Helsingin aikuisväestöstä on herkistynyt yhdelle tai useammalle allergiaa aiheuttavalle tekijälle, osoittaa Helsingin yliopistossa tarkastettava väitöstutkimus. Sekä allergiataipumus että astma näyttävät yleistyneen Suomessa viime vuosikymmeninä. Astmaa sairastaa noin kuusi prosenttia suomalaisesta aikuisväestöstä.

Paula Pallasahon väitöstutkimus on osa projektia, jossa on selvitetty keuhko-oireiden, ahtauttavien keuhkosairauksien ja allergisen herkistymisen esiintyvyyttä ja riskitekijöitä Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Helsingissä tehtiin 498 satunnaisesti valitulle tutkittavalle haastattelu, prick-ihopistokoe 15 allergeenilla sekä joitakin keuhkotoimintakokeita.

Ihopistokokeen perusteella 47 prosenttia tutkituista oli herkistynyt yhdelle tai useammalle yleiselle allergeenille. Tosin vain osalla herkistyminen oli aiheuttanut oireilua.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Ikäryhmässä 26-39-vuotiaat herkistyneitä oli peräti 57 prosenttia. Yleisimmin reaktioita aiheuttivat koira, kissa ja koivu. Ikäryhmästä neljännes reagoi vähintään neljään eri allergeeniin. Useammalle kuin yhdelle allergeenille herkistyminen lisäsi allergisen nuhan ja astman todennäköisyyttä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Väitöskirja ja tiivistelmä ovat luettavissa Helsingin yliopiston sivuilta.

Sisältö jatkuu mainoksen alla