Valmiita elementtejä siirreltiin, kun Kuopiossa rakennettiin puista kerrostaloa kaksi vuotta sitten. Kuva: Aake Roininen
Valmiita elementtejä siirreltiin, kun Kuopiossa rakennettiin puista kerrostaloa kaksi vuotta sitten. Kuva: Aake Roininen

Kerrostalotkin kannattaisi rakentaa puusta, kansainvälinen tutkimus osoittaa.

Puukerrostalojen lisääminen globaalisti vähentäisi merkittävästi hiilipäästöjä, esittää uusi kansainvälinen tutkimus.

Avainasemassa ovat noin 4–12 kerroksiset puutalot. Tutkijat mallinsivat, miten puurakentamisen lisääminen maailman mitassa vaikuttaisi maankäyttöön ja päästöihin. Tutkimus julkaistiin Nature Communications -tiedelehdessä.

Muuttoliike maaseudulta kaupunkeihin on kiihtynyt.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Vuonna 2020 hieman yli puolet maailman väestöstä asui kaupungeissa. Vuoteen 2100 mennessä on mahdollista, että ihmiskunnasta 80 prosenttia on kaupunkilaisia.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Tutkijat laskivat kehityskulkuja, joissa kaupunkeihin virtaava väestö asutettaisiin betonikerrostalojen sijaan puukerrostaloihin. Maapallo säästyisi noin 106 gigatonnin ylimääräisiltä päästöiltä vuoteen 2100 mennessä, jos 90 prosenttia kaupunkeihin muuttavasta väestöstä asutettaisiin puukerrostaloihin.

Säästetty päästömäärä vastaa karkeasti kolmen vuoden hiilipäästöjä maailmassa.

Puu on uusiutuva luonnonvara, jolla on rakennusmateriaaleista vähäisin hiilijalanjälki.

Lisäksi puut sitovat itseensä hiilidioksidia ilmakehästä yhteyttämisen avulla. Puut toimivat myös hiilivarastoina, joka säilyy, vaikka puu pilkottaisiin ja käytettäisiin rakentamiseen.

Yleensä kerrostalojen ma­teriaaleina käytetään terästä ja betonia. Niiden tuotanto aiheuttaa noin kymmenen prosenttia maailman hiilipäästöistä.

Valtava puurakentamisen lisäys vaatisi runsaasti uutta talousmetsää, tutkimus esittää.

Jos 90 prosenttia uusista kaupunkilaisista asuisi puukerrostaloissa vuoteen 2100 mennessä, se vaatisi 200 prosenttia enemmän tilaa istutetulle talousmetsälle.

Tutkijat muistuttavat, että luonnontilaisen metsän hakkaaminen ja korvaaminen talousmetsällä on luonnon monimuotoisuuden kannalta haitallista. Luonnontilaiset, mutta suojelemattomat metsät voisivat olla vaarassa, jos puurakentaminen yleistyisi maailmanlaajuisesti.

Tutkijat korostavat, että siirtymä puukaupunkeihin olisi toteutettava harkiten.

Tilaa talousmetsälle olisi löydettävä muualta. Yksi keino voisi olla tehostaa viljelyä niin, että ruokaa voitaisiin tuottaa nykyistä pienemmillä alueilla. Näin tilaa vapautuisi talousmetsille.

Sisältö jatkuu mainoksen alla