Rakastunut pari keksii paremmin. Kuva: Shutterstock
Rakastunut pari keksii paremmin. Kuva: Shutterstock

Tutkijat vertasivat rakastuneiden pariskuntien suoriutumista pareihin, joilla ei ollut romanttista suhdetta keskenään.

Rakkaus on yleinen inspiraation lähde niin taiteessa, kirjallisuudessa, runoudessa kuin elokuvissa. Nyt aivotutkijat ovat selvittäneet, miten rakastuminen vaikuttaa ihmisten luovuuteen.

Kiinalaisen Shaanxin yliopiston tuore tutkimus paljastaa, että rakastuneet parit suoriutuvat luovuutta vaativista tehtävistä merkitsevästi paremmin kuin satunnaisesti muodostetut parit.

Tutkimus on julkaistu Current Psychology -tiedelehdessä.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Luovuuden ja rakastumisen yhteyttä on tutkittu aikaisemmin yksilötehtävissä, joissa romanttisessa suhteessa olevia koehenkilöitä on verrattu niihin, joilla ei tällaista suhdetta ole. Tutkimukset ovat osoittaneet, että rakastuminen lisää luovuutta.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Tutkimusta johtaneen Haijun Duanin mukaan luovuutta vaativia ongelmia ratkotaan kuitenkin usein yhdessä, joten yksilöiden lisäksi pitäisi tutkia romanttisessa suhteessa olevien pariskuntien yhteistyötä.

Muun muassa kaksi vuotta sitten julkaistu tutkimus paljasti, että yhteistyö voi saada kaksi vähemmän luovaa ihmistä ratkomaan luovuutta vaativia tehtäviä tehokkaasti.

Tuoreessa tutkimuksessaan Duan kollegoineen vertasi rakastuneiden parien suoriutumista pareihin, jotka olivat joko ennestään tuntemattomia tai heillä ei ollut romanttista suhdetta keskenään.

Kahteen ryhmään jaetut koehenkilöt suorittivat testin, jossa ratkaistiin arkielämään liittyviä ongelmatilanteita. Testissä pareja pyydettiin keksimään näihin ongelmiin mahdollisimman monta erilaista ratkaisua.

Duanin mukaan tehtävien oli tarkoitus kuvata sellaisia ongelmia, joihin pariskunnat saattoivat törmätä omassa arjessaan. Yhdessä tehtävässä pariskunnan täytyi ratkaista muun muassa tilanne, jossa lompakko oli unohtunut yhteisenä teatteri-iltana kotiin.

Tehtäviä ratkoessaan tutkijat kuvasivat koehenkilöiden aivokuoren aktiivisuutta toiminnallisella lähi-infrapunakuvauksella, jota käytetään kuvaamaan aivojen pintaosien hemoglobiinipitoisuutta.

Tavoitteena oli mitata aivojen synkronoitumista eli sitä, oliko kahden koehenkilön välillä havaittavissa samojen aivoalueiden aktivoitumista yhtäaikaisesti.

Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että mitä yhtenäisemmin aivot aktivoituvat yhteistyön aikana, sitä tehokkaampaa yhteistyö on.

Lisäksi on osoitettu, että erityisesti aivokuoren otsa- ja päälakilohkolla on tärkeä tehtävä sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyvissä kognitiivisissa tehtävissä ja luovuutta vaativassa yhteistyössä. Sen vuoksi tutkijat keskittyivät etenkin näiden aivoalueiden tarkkailuun.

Tutkijat havaitsivat, että romanttisessa suhteessa olevat pariskunnat suoriutuivat tehtävistä muita paremmin, ja lisäksi heidän aivonsa toimivat tehtäviä tehdessä yhtenäisemmin.

Tutkimuksessa ei ilmennyt sukupuolten välisiä eroja, vaan miehet ja naiset suoriutuivat tehtävistä suunnilleen samalla tavalla.

”Tulevaisuudessa tarkoituksenamme on tutkia luovuutta myös muissa ihmissuhteissa, esimerkiksi vanhemman ja lapsen, opettajan ja oppilaan sekä kahden ystävyksen välillä”, Duan kertoi Medical Xpress -lehdelle.

”Lisäksi tutkimusta on tarkoitus laajentaa erilaisiin sosiaalisiin tilanteisiin, joissa tehtäviä ratkaistaan yhteistyön sijaan kilpailuna, isommissa ryhmissä ja esimerkiksi paineen alla.”

KultaKikkare
Seuraa 
Viestejä6101

Eli sellanen annos on optimi että luovuus tuottaa riittävästi ideoita itsekritiikkikoneiston työstettäväksi. Silloin ei jää aikaa kritisoida muita, kritiikkikoneisto on täystyöllistetty oman luovuuden hedelmien kritisoinnista.

Sisältö jatkuu mainoksen alla