Kuva:Wikimedia Commons
Kuva:Wikimedia Commons

Riittää, että ihmiset näkevät väestöryhmien sopuisaa rinnakkaineloa.

Valkoihoisen valtaväestön rotuennakkoluulot karisevat asuinalueilla, joissa asuu etnisesti monenlaista väkeä. Jopa vähemmistöjä karttelevien ihmisten asenteet muuttuvat suopeammiksi pelkästään havainnoista, että etniset ryhmät elävät yhdessä sopuisasti. Näin raportoi kansainvälinen tutkimusryhmä Pnasissa.

Tutkimuksessa analysoitiin seitsemän aiemman tutkimuksen tietoja, joissa oli selvitetty ihmisten asenteita Euroopassa, Etelä-Afrikassa ja Yhdysvalloissa. Kyse ei ole siitä, että vain jo valmiiksi suvaitsevaiset ihmiset valitsisivat asuinpaikakseen alueita, joissa asuu vähemmistöjä. Myös kaikkein ennakkoluuloisimpien ihmisten asenteet muuttuvat ajanoloon suvaitsevaisemmiksi, kun he asuvat alueilla, missä näkevät vähemmistöihin kuuluvia ihmisiä.

Saksassa tehdyssä osatutkimuksessa kävi ilmi, että maahanmuuttajiin suhtauduttiin sitä suopeammin, mitä monenkirjavampi asuinalue oli. Tutkimuksessa valtaväestön edustajilta kyseltiin 50 eri asuinalueella, miten usein he ovat tekemisissä maahanmuuttajien kanssa, juttelevatko heidän kanssaan ja ovatko he saaneet näiltä apua. Asenteellisuutta punnittiin kysymyksillä siitä, onko ulkomaalaisia liikaa Saksassa, kuormittavatko he liikaa sosiaaliturvaa ja pitäisikö ulkomaalaiset lähettää pois maasta, jos työpaikoista alkaa tulla pulaa.

Tutkijoiden mukaan kannattaisi kannustaa eri etnisten ryhmien välisiä yhteyksiä, sillä se tuo sopua yhteiskuntaan.