Lasten teko lyhentää jostain syystä telomeereja. Kuva: Heli Saarela
Lasten teko lyhentää jostain syystä telomeereja. Kuva: Heli Saarela

Synnyttäneiden naisten kromosomien päässä olevat telomeerit lyhenevät useita prosentteja lapsettomiin verrattuna. Niiden lyhentyminen on yhteydessä ikääntymiseen.

Raskaus ja synnyttäminen näyttävät lyhentävän kromosomien päissä olevia telomeereja. Lasten tekeminen siis vanhentaa naisia, ainakin solutasolla.

Synnyttäneillä naisia havaittiin olevan keskimäärin 4,2 prosenttia lyhyemmät telomeerit kuin verrokeilla yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa. Solutasolla se vastaa 11 vuoden ikääntymistä, sanoo tutkimusta johtanut tohtori Anna Pollack George Masonin yliopistosta New Scientist -lehdessä.

Havainto ei tarkoita, että raskaus lyhentäisi ikää. Telomeerien lyheneminen liittyy kuitenkin solujen ikääntymiseen.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Telomeerit ovat kromosomien päissä sijatsevia dna-silmukoita, joita voisi verrata kengännauhojen kärkiin. Ne suojaavat kromosomien päitä solun jakautuessa.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Ilman telomeereja kromosomien päät sotkeutuisivat toisiinsa ja geneettistä materiaalia katoaisi. Ihmisen solut jakautuvat elämän aikana kymmeniä kertoja, ja joka kerralla telomeerit lyhenevät hieman.

Tutkimus Human Reproduction -tiedelehdessä perustuu Yhdysvalloissa vuosituhannen vaihteessa tehtyyn terveys- ja ravitsemuskartoitukseen.

Sen yhteydessä otettiin 1954 naiselta verinäytteet, joista määriteltiin myös telomeerien pituus. Telomeeridata tuli vasta nyt tutkijoiden käyttöön.

Naiset olivat 20–44 -vuotiaita. Synnyttäneillä naisilla telomeerit olivat keskimäärin 4,2 prosenttia lyhyempiä kuin muilla. Se tarkoittaa, että heidän kromosomeistaan puuttui keskimäärin 116 emäsparia verrattuna samanikäisiin, lapsettomiin naisiin.

Niillä, jotka eivät olleet synnyttäneet, telomeerien lyhentyminen oli tipahduttanut kromosomien päistä keskimäärin kymmenen emäsparia vuosittain.

Lasten määrä oli myös tilastollisesti yhteydessä telomeerien pituuteen. Viisi lasta tai useampia saaneiden naisten telomeerit olivat lyhyempiä kuin vähemmän tai ei yhtään lapsia saaneiden.

Tutkimuksessa huomioitiin muun muassa henkilön ikä, painoindeksi, tulotaso, koulutus ja tupakointi. Tulos perustuu kuitenkin kertaluontoiseen mittaukseen.

Tutkimuksessa ei voitu seurata, olivatko naisten telomeerit jo valmiiksi muita lyhyempiä ennen raskautta, vai lyhenivätkö ne vasta synnytyksen seurauksena.

On hyvin mahdollista, että telomeereja lyhentävä tekijä ei välttämättä ole itse raskaus, vaan esimerkiksi siihen ja äitiyteen liittyvä stressi. Näin Pollack uumoilee New Scientistissa. Yhdysvalloissa ei tunneta pitkiä äitiyslomia ja lastenhoito voi tulla erittäin kalliiksi.

Myös kulttuurilliset tekijät voivat vaikuttaa. Pari vuotta sitten julkaistu tutkimus havaitsi, että eteläamerikkalaisen mayaväestön naisilla synnytys näytti ennustavan muita pidempiä telomeereja. Alkuperäisväestöllä suurempi lapsiluku merkitsee useampia huolenpitäjiä vanhuuden turvaksi.

Hiljattain Psychoneuroendocrinology-lehdessä ilmestyneessä pienessä tutkimuksessa ei havaittu raskauden vaikutusta telomeereihin 81 tutkitulla naisella.

Huonompi sosioekonominen asema lapsuudessa näytti ennustavan lyhyempiä telomeereja myöhemmällä iällä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla