Tulotaso vaikuttaa siihen, mitä pitää elämässä tärkeänä. Kuva: Wikimedia Commons
Tulotaso vaikuttaa siihen, mitä pitää elämässä tärkeänä. Kuva: Wikimedia Commons

Amerikkalaiset psykologit tutkivat, miten tulotaso vaikuttaa siihen, mistä asioista ihminen saa onnea elämäänsä.

Ikuisuuskysymys on, tekeekö raha onnelliseksi. Nyt asiaa on tutkittu siltä kantilta, mistä asioista eri tuloluokkiin sijoittuvat ihmiset löytävät elämäänsä onnea.

Kalifornian yliopiston psykologian professori Paul Piff ja tohtoriopiskelija Jake Moskowitz laativat kyselyn, johon vastasi 1 519 amerikkalaista eri osavaltioista. Vastaajat luokiteltiin vuositulojen perusteella. Vähiten tienaavat saivat vain 5 000 dollaria vuodessa, kun rikkaimmat tienasivat yli 175 000 dollaria.

Osallistujat saivat arvioida erilaisia väittämiä, joissa mitattiin heidän kokemustaan erilaisista tunteista, muun muassa tyytyväisyydestä, myötätunnosta, ylpeydestä, ihmetyksestä ja innokkuudesta.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Väittämät olivat esimerkiksi tällaisia: ”muista huolehtiminen tuottaa minulle lämpimän olon”, ”saan suurta nautintoa omien tavoitteideni toteuttamisesta”, ”moni asia huvittaa minua” tai ”tuntuu hyvältä tietää, että ihmiset ihailevat minua”.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Pieni- ja suurituloisten välillä paljastui kiinnostava ero siinä, mitkä asiat näyttivät tuottavan eniten onnellisuutta. Paremmin tienaavat ihmiset kokivat enemmän itseensä kohdistuvia positiivisia tunteita, kuten ylpeyttä ja tyytyväisyyttä nykyiseen elämäntilanteeseen, kun taas pienituloiset kokivat enemmän muihin ihmisiin kohdistuvia tunteita, kuten myötätuntoa ja rakkautta.

Toisin sanoen tulotaso vaikuttaa siihen, mitä asioita elämässään ihminen pitää tärkeänä. Ihmiset löytävät iloa ja onnellisuutta heille saatavilla olevista asioista.

”Varakkaammat ihmiset voivat löytää onnea omista saavutuksistaan ja statuksestaan, kun taas vähemmän tienaavat iloitsevat ihmissuhteistaan, kyvystään huolehtia muista ja olla yhteydessä toisiin ihmisiin”, professori Piff kertoo tiedotteessa.

Köyhillä ihmisillä kyse voi olla selviytymismekanismistakin. Jos leipä on kapea, lähimmäiset ja turvaverkko ovat tärkeitä. Varakas ihminen voi taas enemmän keskittyä omiin tavoitteisiinsa ja itsenäisyyden saavuttamiseen. Köyhemmät ihmiset ilmoittivat myös rikkaita useammin kokevansa ihmetyksen ja kauneuden tunnetta monista maailman asioista.

Piffin ja Moskowitzin tutkimuksen julkaisi Emotion-lehti.

Sisältö jatkuu mainoksen alla