Kuva: <span class="photographer">Corbis RF</span>
Kuva: Corbis RF

Mitä köyhempi valtio, sitä vaarallisempi liikenne.

Maan varakkuus ja konservatiivisuus vähentävät liikenneonnettomuuksia, osoittaa Türker Özkanin Helsingin yliopistossa tänään tarkastettava psykologian väitöskirja.

Özkan selvitti liikenneturvallisuutta ja -käyttäytymistä Etelä-Euroopan ja
Lähi-idän sekä Pohjois- ja Länsi-Euroopan välillä. Tarkasteltavia maita olivat Kreikka, Iran, Turkki, Hollanti, Britannia ja Suomi.

Tulosten mukaan eteläeurooppalaiset ja iranilaiset kuljettajat ovat pohjoiseurooppalaisia kuljettajia aggressiivisempia ja tekevät enemmän ajovirheitä. Riski kuolla liikenneonnettomuudessa Etelä- ja Itä-Euroopassa on huomattavasti suurempi
kuin Länsi- ja Pohjois-Euroopassa.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Turkissa tekemässään osatutkimuksessa Özkan havaitsi, että "feminiiniset kuljettajat" ovat turvallisuussuuntautuneimpia. "Maskuliiniset kuljettajat" taas korostavat enemmän ajoneuvon teknistä hallintaa ja hurjastelevat useammin. Niin ikään ilmeni, että ajotyylin "sukupuoli" ei välttämättä ole sidoksissa biologiseen sukupuoleen.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Vaarallisen ajamisen tietyt piirteet ovat kuitenkin riippumattomia kulttuurista: ylinopeus sekä nuoret
mieskuljettajat ovat selvä turvallisuusongelma kaikissa tutkimukseen osallistuneissa maissa.

Özkanin väitöskirja on luettavissa Helsingin yliopiston nettisivuilla.

Sisältö jatkuu mainoksen alla