Kuva: Wikimedia Commons
Kuva: Wikimedia Commons

Rahaa tuovan tai vievän pelituloksen myötä harkinta väistyy ja tunne ottaa vallan, osoittaa suomalaistutkimus.

Kun ihmiset voittavat tai kärsivät tappion esimerkiksi arvopaperimarkkinoilla, raveissa tai erilaisissa rahapeleissä, heidän halunsa riskinottoon kasvaa. Nyt Aalto-yliopiston tutkija Kaisa Hytönen ja hänen kollegansa ovat osoittaneet, että riskinotto myötäilee voiton tai tappion herättämän tunnereaktion voimakkuutta.

"Mitä voimakkaammin aivojen tunnealueet reagoivat voiton ja tappion kokemuksille, sitä enemmän ihmiset hyväksyvät vastaisuudessa riskiä", selittää Hytönen yliopistonsa tiedotteessa.

Samalla kun häviötä tai tappiota seurannut tunnereaktio voimistui, harkintaan liittyvät aivotoiminnot vaimenivat. Tämän kävi ilmi koehenkilöiden aivokuvauksista, kun he tekivät kokeessa peräkkäisiä riskialttiita valintoja.

Tutkimus julkaistiin Journal of Economic Behavior & Organization -lehdessä.