”Kosketa minua joka paikkaan – jos uskallat”, tuntuu ihmismäinen robotti Nao pyytävän. Kuva: <span class="photographer">Jamy Li</span>
”Kosketa minua joka paikkaan – jos uskallat”, tuntuu ihmismäinen robotti Nao pyytävän. Kuva: Jamy Li

Osallistujat eivät kokeessa halunneet heti koskettaa robotin intiimejä osia, vaikka robotti ohjasi siihen ja pyysi sitä.

Robotin arat paikat ovat arkoja myös ihmisille. Kun robotti pyysi kokeessa koneäänellä koskettamaan sen intiimejä alueita, kuten pakaroita tai sukuelimiä, ihmiset hämmentyivät – ja kiihottuivat.

Ihmisille oli paljon helpompaa koskettaa pyynnöstä robotin käsiä ja niskaa. Tämä havaittiin Stanfordin yliopiston kokeessa.

Robotti ohjelmoitiin antamaan suullisesti ohjeita, joissa se pyysi koskettamaan kolmeatoista sen osaa. Kokeeseen osallistui 26 koehenkilöä. Robotti aloitti pyynnöt käsistä.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Koskettelijoilla oli sormissaan anturi, joka mittasi ihon sähkönjohtavuutta, elimistön kiihotusta ja reaktioaikaa.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Sen mittaukset kertoivat, että kosketus robotin intiimeille alueille myös kiihotti koehenkilöitä.

Koe tehtiin Aldebaran Robotics -yhtiön robotilla, jonka nimi on Nao. Se on pieni, mutta selvästi ihmistä muistuttava robotti.

Anturin mittaamista vasteajoista kävi ilmi, että osallistujat olivat aluksi myös haluttomia koskettamaan näitä intiimejä osia.

Luonnolliselta tuntuva ihmisen vastaus robotin pyyntöön olisi lähestyä sitä ystävällisenä mutta elottomana olentona, joka ei ole uhkaava. Niinpä robottia saattaisi kosketella miten tahansa.

Osasyy kosketuspelkoon on varmaan se, että Nao on ihmisen kaltainen. Robotti, joka muistuttaa ihmistä hieman mutta ei liikaa, herättää luottamusta.

Liikaa ihmisen näköinen robotti saa tutkimusten mukaan ihmiset kummeksumaan, jopa pelkäämään.

Koe vahvistaa tutkijoiden mukaan näkemystä siitä, että kosketus on kuin sosiaalinen ”liima” ihmisten välillä. Se kehittää suhteita ja luottamusta. Tuntemuksesta ei pääse irti helposti edes silloin, kun viestii robotin kanssa.

Robotin kosketuksesta ei ole tiedetty paljoa. Näyttää siltä, että kosketuksen voimaa on aliarvioitu robottien ulkonäön ja muodon kehittelyssä.

”Robotit ovat uusi vahva media. Ihmiset reagoivat robottien kansa hyvin perustavin tuntein”, sanoo koetta järjestellyt tutkija Jamy Li.

”Se mikä pätee ihmisen tapoihin koskettaa toisen ihmisen intiimejä paikkoja, näyttää pätevän myös robotin ruumiinosiin. Tämän pitäisi vaikuttaa siihen, miten robotteja ja tekoälyä suunnitellaan.”

Stanfordin tutkijat Jamy Li, Wendy Ju, ja Byron Reeves esittelevät tutkimustaan kesäkuussa IEEE:n vuositapaamisessa Fukuokassa Japanissa. Siitä kertoi myös verkkojulkaisu Science Daily.

Sisältö jatkuu mainoksen alla