Monet lapset ovat rumpaleita luonnostaan, loput voivat parantaa biitin pitoa harjoittelemalla.
Franck Schneider / Wikimedia Commons
Monet lapset ovat rumpaleita luonnostaan, loput voivat parantaa biitin pitoa harjoittelemalla. Franck Schneider / Wikimedia Commons

Mitä paremmin lapsi pysyy musiikin tahdissa, sitä täsmällisemmin hänen aivonsa tunnistavat äänteitä.

Musiikin on tiedetty edistävän niin kielellisiä kuin matemaattisia taitoja. Nyt yhdysvaltalaistutkijat osoittavat, että hyvä rytmitaju lupailee hyvää lukutaitoa jo alkumatkasta, siinä vaiheessa, kun lapsi vasta omaksuu ja kartuttaa kieltään.

Northwestern-yliopiston professori Nina Kraus ja hänen kollegansa testasivat 35:n kolmi-nelivuotiaan rytmitajua ja kielellisiä valmiuksia.

Rytmikokeessa natiaiset saivat lyödä congarumpua tutkijan kanssa. Kielikokeissa he muun muassa yhdistelivät tavuja ja sanoja eri tavoin, nimesivät esineitä ja värejä ja palauttivat mieleensä lauseita, joita tutkijat pyysivät heitä muistamaan.

Älykkyydeltään pikkukokelaat eivät poikenneet toisistaan, eikä eroa ollut sanavaraston laajuudessakaan. Rytmikokeessa kävi ilmi, että 22 lasta seurasi tahtia, mutta loput 13 eksyivät rytmistä. Kaikissa kielikokeissa tahdinpitäjät päihittivät rytmitajuttomammat ikätoverinsa.

Koska lukemisen vaikeudet on kytketty vaikeuteen kuulla ja tunnistaa äänteitä, tutkijat panivat lapset vielä kuulokokeeseen.

Pikkuiset kuulivat kuulokkeista ba-, da- ja ga-tavuja samalla, kun heidän aivotoimintaansa seurattiin eeg:llä. Vaikka tavut muistuttavat kovasti toisiaan, tahdinpitäjien aivot erottelivat niitä täsmällisesti. Rytmitajuttomammilla hermostolliset vasteet jäivät epämääräisemmiksi.

Rytmitajun ja äänteiden erottelun kytkös oli niin selvä, että raportissaan Pnas-lehdessä tutkijat arvoivat löytäneensä uuden työkalun kielen kehityksen seurantaan. Puutteellinen rytmitaju ja epätäsmälliset äännevasteet voivat paljastaa alttiuden lukihäiriöön, ennen kuin lapsi on sanonut ensimmäistä sanaansa.

Näin varhaisessa vaiheessa aloitetut rytmiharjoitukset saattavat terävöittää pienen oppijan äänteiden tunnistusta, joka luo perustan kielitaidolle. Onhan rytmi myös kielen hallitseva ominaisuus. Juuri puheen rytmistä lapsi alkaa hahmottaa ja erottaa äänteitä, tavuja ja sanoja.

(Artikkelissa mainitun tutkijan nimi korjattu Lisa Krausista Nina Krausiksi 25.9.2014.)