Aivojen ärsyttäminen sähkövirralla voi parantaa ihmisen matemaattista suorituskykyä puolen vuoden ajan ilman, että muut kognitiiviset kyvyt häiriintyvät.

Ykli viidennes väestöstä kärsii enemmän tai vähemmän vakavista numeerisista häiriöistä, esimerkiksi dyskalkuliasta tai aivohalvauksen tai aivojen rappeumasairauksien aiheuttamista puutteista matemaattisissa perustaidoissa. Näitä ihmisiä voidaan ehkä auttaa syöttämällä heidän aivoihinsa sähkövirta, kävi ilmi Current Biology -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa.

Sähköhoito paransi koehenkilöiden matemaattisia kykyjä puolen vuoden ajan. Muut taidot eivät heikentyneet.

"En todellakaan ole neuivomassa ihmisiä antamaan itselleen sähköshokkeja, mutta olemme hyvin innoissamme löydöksemme tarjoamista mahdollisuuksista", tutkija Roi Cohen Oxfordin yliopistosta sanoi.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

"Olemme aiemmin osoittaneet, että voimme aikaansaada väliaikaisen dyskalkulian aivoja stimuloimalla, ja nyt näyttää siltä, että voimme myös tehdä ihmisestä paremman matematiikassa. Sähköinen stimulaatio mitä todennäköisimmin ei tee sinusta Albert Einsteinia, mutta jos olemme onnekkaita, se voi auttaa joitakin ihmisiä pärjäämään paremmin matematiikassa."

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Tutkijat käyttivät transkraniaalista tasavirtastimulaatiota (TDCS). Menetelmässä heikolla virralla vaikutetaan neuronien aktiivisuuteen. Se on herättänyt huomiota viime vuosina, koska sillä on potentiaali parantaa monia kognitiivisia toimintoja ihmisillä, joilla on neurologisia häiriöitä - esimerkiksi aivohalvauksen jälkeen.

Uudessa tutkimuksessa TDCS-menetelmää kokeiltiin pääälaenlohkoon. Se on aivojen osa jolla on keskeinen rooli lukujen ymmärtämisessä.

Tutkimuksessa matemaattisesti normaalitaitoiset koehenkilöt saivat tehtäväkseen opetella keinotekoisia numeroita - symboleja, joita he eivät olleet koskaan nähneet aiemmin ja joiden kerrottiin edustavan numeroita - samalla kun heidän aivojaan stimuloitiin.

Tutkijat testasivat sitten koehenkilöiden kykyä automaattisesti käsitellä näiden keinotekoisten numeroiden suhteita toisiinsa käyttämällä standardoituja numeeristen kykyjen testimenetelmiä.

Testitulokset osoittivat, että aivojen stimulaatio paransi osallistujien kykyä oppia uusia numeroita, ja että parantunut taso kesti kuuden kuukauden seurannassa.

Nyt tutkijat aikovat kokeilla TDCS-menetelmää ihmisiin, joilla on vakavia numeerisia häiriöitä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla