Suomalaisia hiilensitojia vieri vieressä.
Suomalaisia hiilensitojia vieri vieressä.

Tihenevät metsät nielevät enemmän hiiltä, vaikka niiden pinta-ala ei kasvakaan, kertoo suomalaisvetoinen tutkimus. 

Helsingin ja Rockefeller-yliopiston tutkimus osoittaa, että monessa maassa metsät sitovat entistä enemmän hiilidioksidia kasvavan tiheytensä ansiosta. Tutkijat kyseenalaistavat pelkästään metsien pinta-alaan perustuvat tilastot hiilidioksidin talteenottokyvystä.

Puuston tiheyden kasvu voimisti merkittävästi hiilinielua sekä Euroopassa että Pohjois-Amerikassa, vaikka metsien pinta-ala kasvoi hyvin vähän.

"Hiilen talteenottoa voidaan lisätä suojelemalla metsäalueita ja antamalla talousmetsien kasvaa tiheiksi", neuvoo  tutkimusta johtanut Aapo Rautiainen Helsingin yliopistosta.

Yhdysvalloissa vuoden 1953 jälkeen metsämaan pinta-ala on kasvanut vain prosentin, mutta tänä aikana puusto on karttunut peräti 51 prosenttia. Myös Euroopan metsien tiheys kasvoi tarkastelujaksolla merkittävästi. Tiheneminen lisäsi metsien hiilivarastoa paljon enemmän kuin pinta-alan muutos.

Tutkimuksessa mukana olleiden Afrikan ja Etelä-Amerikan maiden yhteenlaskettu metsäpinta-ala pieneni. Kuitenkin kasvaneen hiilipitoisuuden ansioista metsien hiilivarastot hupenivat pinta-alan muutosta vähemmän.

Aasian maissa, erityisesti Intiassa, Kiinassa ja Vietnamissa, metsäpinta-ala lisääntyi. Siitä huolimatta alueen hiilivarastot supistuivat, sillä Indonesian metsät hupenivat voimakkaasti.

Tutkimus on julkaistu PLoS ONE -tiedelehdessä.