Enceladuksen etelänavalta suihkuaa vesihöyryä. Kuva: NASA/JPL/Caltech and Space Science Institute
Enceladuksen etelänavalta suihkuaa vesihöyryä. Kuva: NASA/JPL/Caltech and Space Science Institute

Vesi piilottelee Enceladuksen jääkuoren alla.

Yhdellä Saturnuksen pienistä kuista on jääkuorensa alla valtameri.

Tämä on päätelty Cassini-luotaimen havainnoista. Cassini on kierrellyt Saturnuksen kuiden joukossa kymmenen vuotta ja mitannut muun muassa painovoimakenttiä. Mittausten mukaan Enceladus-kuun etelä- ja pohjoispuolen painovoimakentät ovat huomattavan epäsymmetriset.

Enceladuksen etelänapaa verhoaa 30-40 kilometrin jääpeite. Tutkijoiden mukaan kuun pinnalla ei ole tällä alueella riittävästi massaa selittämään havaittua painovoimakenttää. Kuoren alla täytyy siis olla jotakin tiheää aihetta. Luultavimmin se on nestemäistä vettä.

Meren olemassa olo selittäisi myös, miksi Enceladuksen eteläpuolen halkeamista eli niin sanotuista tiikerinraidoista virtaa avaruuteen mineraalipistoista vesihöyryä. Höyryvuodot havaittiin vuonna 2005.

Uuden tutkimuksen julkaisi Science.

Cassinin havainnoista on päätelty, että Enceladuksella on höttöinen, tiheydeltään pieni kiviydin. Sen ja  kuoren väliin on pakkautunut kuun eteläpuolella valtameri. Kuva: Nasa / JPL Caltech