Kuva: <span class="photographer">Wikimedia Commons</span>
Kuva: Wikimedia Commons

Sekajätteestä suurin hyöty saadaan polttamalla, muovista kierrättämällä ja biojätteestä mädättämällä.

Suomen ympäristökeskuksen johdolla tehty tutkimus vahvisti, että sekä jätteiden kierrätys että poltto ovat toimivia ja kannattavia tapoja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Tärkeintä on käyttää jätteet hyödyksi kaatopaikalle läjittämisen sijaan.

Jätteiden hyötykäyttö vähentää kasvihuonekaasupäästöjä sitä enemmän, mitä enemmän se korvaa fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Käytännössä eri vaihtoehtojen mielekkyys riippuu yhdyskuntien energiantarpeesta, kierrätystuotteiden kysynnästä sekä hyödyntämisen ympäristövaikutuksista ja kustannuksista.

Esimerkiksi hyvälaatuinen muovi kannattaa kierrättää, koska muovin valmistus kuluttaa runsaasti energiaa. Sekajätteellä taas ei ole kierrätysarvoa, mutta sitä voidaan käyttää polttoaineena.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Jos jätteenpolttolaitos sijoitetaan alueelle, jossa pääosalle sen tuottamasta sähkö- ja lämpöenergiasta on tarvetta, jätteellä voidaan korvata merkittäviäkin määriä fossiilisia polttoaineita, kuten turvetta, kivihiiltä tai öljyä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Biohajoavan jätteen loppusijoitus kaatopaikalle on ympäristön kannalta haitallisin ja myös kallein vaihtoehto. Biojätteen mädätys on kompostointia ympäristöystävällisempi ja edullisempi tapa, koska tällöin saadaan mullan lisäksi tuotettua biokaasua ja edelleen energiaa.

Tutkimukseen osallistuivat myös Helsingin yliopisto, Åbo Akademi, Tampereen teknillinen yliopisto ja Teknillinen korkeakoulu.

Lue lisää jätteiden poltosta Tiede-lehden 3/2008 jutusta Antaa palaa.

Sisältö jatkuu mainoksen alla