Kuka mokasi?
Kuka mokasi?

Huono teko vaikuttaa vähemmän omalta. 

Koemme saman teon eri tavalla sen mukaan, ovatko sen seuraukset myönteisiä vai kielteisiä. Ikävyyksiin johtava teko ei tunnu niin omalta kuin se, jonka tuloksista pidämme, osoittavat kognitiotieteilijät Current Biology -lehdessä.

Ero toimijuuden kokemuksessa selittää, miksi todella tunnemme vähemmän vastuuta kielteisistä teoistamme kuin myönteisistä. Kyse ei ole vain siitä, että koettaisimme jälkikäteen selitellä tekojamme parhain päin, vaan kokemuksemme tekijöinä muuttuu perustasolla.

Lontoolaisen University Collegen tutkijat selvittivät toimijuuden kokemusta kokeilla, joissa koehenkilöt painoivat kosketinta, jonka seurauksena kuului milloin pelon tai inhon ääniä, milloin myönteisiä ilon tai onnistumisen ääniä. Sitten koehenkilöiltä kysyttiin, milloin he olivat painaneet kosketinta tai milloin he olivat kuulleet äänen.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Kävi ilmi, että ihmiset kokivat pidemmän viipeen teon ja sen seurauksen välillä, jos seuraus oli ikävä ääni. Toisin

Sisältö jatkuu mainoksen alla

sanoen heillä oli silloin heikompi kokemus toimijuudestaan kuin tuloksen ollessa myönteinen.

Tutkijoiden mukaan ilmiö voi selittää sen, miksi luemme hanakasti ansioksemme hyvät aikaansaannokset mutta emme välitä kantaa vastuuta huonoista tuloksista. Myös moitteita voi olla vaikea hyväksyä, jos teko ei tunnu niin omalta.

Yksi tutkimuksen tekijöistä, professori Patrick Haggard muistuttaa yliopistonsa tiedotteessa, että toimijuuden kokemus on eri asia kuin itse toimijuus: "Meidän on kannettava vastuumme sen perusteella, mitä todella teemme, eikä sen, mitä koemme tekevämme."

Sisältö jatkuu mainoksen alla