Ylipainoiset vanhukset elävät jopa pidempään kuin normaalipainoiset.

Kun ikää on karttunut riittävästi, voi olla tukeva ihan terveellisesti. Tutkijat ovat saaneet lisää todisteita, että ylipainosta ei ole haittaa yli 70-vuotiaille. Havainnot tukevat jo mittavaa tutkimusnäyttöä, jonka mukaan nuorempien ikäluokkien painoindeksirajat eivät välttämättä kerro vanhusten terveysriskeistä.

Uusi tutkimus osoittaa ylipainoisten 70–95-vuotiaiden elävän pitempään kuin normaali- tai alipainoisten. Huomattavakaan lihavuus ei lyhennä elämää tässä ikäluokassa, ellei ihmisellä ole sairautta, jota ylipaino erityisesti pahentaa.

Olennaista on, että paino pysyy tasaisena, sillä riski menehtyä seurannan aikana suureni huomattavasti sekä painon pudotessa että kasvaessa. Huomattavat painon muutokset ovat usein merkki terveysongelmista, jotka lyhentävät elinikää.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Yhdessä aikaisempien tutkimusten kanssa tulokset viittaavat siihen, että vanhusten elämän kannalta painoindeksiä tärkeämpiä ovat painon muutokset.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Tutkimuksen julkaisi Journal of the American Geriatrics Society -lehti.

Lähde: Uutispalvelu Duodecim

Sisältö jatkuu mainoksen alla