Varhainen sosiaalinen laiminlyönti voi jättää pysyvän jäljen soluihin, osoitti hiiritutkimus.

Sosiaalisesti eristetyillä ja virikkeittä kasvavilla lapsilla on tiedollisia ja sosiaalisia vaikeuksia aikuisina. Nyt yhdysvaltalaistutkijat saivat selville, miten nämä toiminnalliset vauriot kehittyvät: vauvan sosiaalinen laiminlyönti estää aivojen valkoista ainetta rakentavien solujen kypsymisen.

Bostonin lastensairaalan neurobiologit tutkivat sosiaalisen eristämisen vaikutuksia hiirillä. Jos poikanen eristettiin kolmiviikkoisena kahden viikon ajaksi, otsalohkon etuosan aivokuoren oligodendrosyytit  eivät kypsyneet. Oligodendrosyytit osallistuvat myeliini-pinnoitteen valmistukseen, joka taas vauhdittaa signaalien kulkua hermosoluissa.

Hermosolujen myeliinipinnoite jäi siis ohueksi, ja hiirten sosiaalinen vuorovaikutus ja työmuisti takkusi.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Tulos selittää, miksi laiminlyötyjen lasten etuotsalohkoissa on havaittu valkean aineen muutoksia. Niin ikään se vahvistaa, että gliasolut, joihin oligodendrosyytitkin lukeutuvat, ovat enemmän kuin pelkkiä hermosolujen tukisoluja.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

"On ajateltu, että ympäristö vaikuttaa aivoihin muovaamalla hermosoluja. Tulostemme nojalla kokemukset vaikuttavat myös gliasoluihin, jotka osallistuvat hermoverkkojen kehittymiseen", kiteyttää tutkimusryhmää johtanut Garbriel Corfas Bostonin lastensairaalasta.

Corfaksen ryhmän tutkimus osoitti myös, että sosiaalisen eristämisen vaikutukset ovat aikasidonnaisia. Jos poikaset eristettiin tietyn ikäisinä, niiden toimintakyky ei palautunut, vaikka ne palautettiin muiden joukkoon. Vastaavasti hiiret sietivät eristämisen, mikäli se tapahtui tämän kehityksen kannalta kriittisen ajanjakson jälkeen.

Tutkimuksen julkaisi Science.

Sisältö jatkuu mainoksen alla