Kuvapörssi
Kuvapörssi

Viivyttely huostaanotossa edistää kehityshäiriöitä.

Lapsen pitkäaikaisen huostaanoton kynnys on Suomessa niin korkea, etteivät lastensuojelulaissa määritetyt lapsen oikeudet toteudu, osoittaa tuore sosiaalipsykologian väitöstutkimus.

Anne Koponen tutki 78:n alkoholille ja 15:n huumeille sikiöaikana altistuneen lapsen kasvuympäristöä ja kehitystä. Osa alkoholille altistuneista lapsista paljastui monivammaisiksi, kehitysvammaisiksi tai heikkolahjaisiksi. Huumeille altistuneet lapset olivat lievemmin vammautuneita, mutta kielen, puheen, keskittymiskyvyn ja sosiaalisen kanssakäymisen ongelmat olivat myös heille tyypillisiä.

Ratkaisevinta kehityksen kannalta oli se, miten paljon toimintakykyä haittaavia sairauksia ja vammoja sikiöaikainen alkoholialtistus oli aiheuttanut, miten varhain lapset oli sijoitettu pitkäaikaisesti pois biologisesta perheestään ja miten paljon vaikeita elämänkokemuksia heillä oli.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Vähiten oireilivat lapset, jotka oli sijoitettu heti syntymänsä jälkeen.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Väitöskirja on luettavissa Helsingin yliopiston nettisivuilla.

Sisältö jatkuu mainoksen alla