Ne suosivat tasajakoa, vaikka voisivat saada itselleen enemmän. 

Simpansseilla näyttää olevan samanlainen käsitys oikeudenmukaisuudesta kuin ihmiselläkin, vihjaa Yhdysvalloissa tehty tutkimus. Reilu jako saattaakin olla pitkää evolutiivista perua simpanssien ja ihmisten yhteisiltä esivanhemmilta.

Emory-yliopiston ja Georgian osavaltion yliopiston kädellistutkijat testasivat simpanssien oikeustajua muunnelmalla niin sanotusta ultimatum-pelistä, jota on käytetty luotaamaan ihmisten käsitystä oikeudenmukaisuudesta.

Pelissä on kaksi osallistujaa, jotka voivat saada jotakin hyvää – rahaa ihmisten kokeissa, ruokaa simpanssien – tietyssä jakosuhteessa. Toinen pelaajista ehdottaa jotakin jakoa, ja jos toinen hyväksyy sen, pelaajat saavat herkkunsa ehdotetussa jakosuhteessa. Ihmiset yleensä ehdottavat likimain tasajakoa, toisin sanoen antavat toiselle enemmän kuin itsekkäästi omaa etua ajatellen olisi rationaalista.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Simpanssit menettelivät yhtä reilusti. Apinat saattoivat valita kahden vaihtoehdon välillä: toisessa valitsija sai suuremman osuuden ruoasta kuin kumppani, toisessa molemmat saivat saman verran. Apinat valitsivat useammin tasajaon.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Luonnossa simpanssit tekevät paljon yhteistyötä. Jotta ne voisivat korjata siitä saatavat hyödyt, niillä täytyy olla tajua siitä, miten yhteistyön hedelmät jaetaan.

Tutkimuksen julkaisi PNAS. 

Sisältö jatkuu mainoksen alla