Kouluttamattomien äitien lapsilla on enemmän hälyä hermostossa.

Vähemmän koulutettujen äitien lapset pystyvät käsittelemään kuuloaistin kautta saatua informaatiota heikommin kuin hyvin koulutettujen lapset.

Tämä kävi ilmi tutkimuksessa, jonka tekijöihin kuuluva Northwestern-yliopiston professori Nina Kraus sanoo, että kouluttamattomien äitien lapsilla oli hermoyhteyksissään enemmän hälyä kuin luokkatovereilla silloinkin, kun mitään ääniä ei kuulunut. Hermotoiminnasta havainnoidut reaktiot vastasivat ääniärsykkeitä heikommin kuin vertailuryhmällä.

- Hermostollinen häly on kuin radion kohina. Kuuluttajan ääni erottuu sen seasta heikosti, Kraus vertaa.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Äidin koulutustasoa käytettiin tutkimuksessa sosioekonomisen aseman mittarina. Tutkitut lapset jaettiin kahteen ryhmään sen mukaan, oliko heidän äitinsä jatkanut koulutustaan yli oppivelvollisuusiän vai ei. Ero näkyi sekä suoraan hermoyhteyksien toiminnassa että lukemista ja työmuistia mittaavissa testeissä. 

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Aiemmin on havaittu, että sosioekonominen asema vaikuttaa voimakkaasti lasten ja nuorten tiedolliseen kehitykseen. Vuonna 1995 julkaistussa kuuluisassa tutkimuksessa todettiin, että hyvin ansaitsevissa, koulutetuissa perheissä lapsi kuulee 30 miljoonaa sanaa enemmän kuin sosiaalituen varassa elävissä perheissä.

Kielellisten virikkeiden vajaus ja monenlainen melu voivat yhdessä heikentää aivojen kykyä käsitellä informaatiota. Kaupunkiympäristössä tulotasolla on selvä yhteys melulle altistumiseen.

Tutkimuksen julkaisi Journal of Neuroscience.

Sisältö jatkuu mainoksen alla