Luonnonvalo ja kauas katselu tekisi hyvää.

Lasten ja nuorten likinäköisyyden lisääntyminen saattaa johtua siitä, että he viettävät entistä enemmän aikaa sisätiloissa, vihjaa tuore katsaustutkimus. Yhdysvalloissa ja monissa muissa maissa likinäköisyys on selvästi yleisempää kuin 1970-luvulla.

Kaukonäköön vaikuttavat ilmeisesti luonnonvalo, kaukana olevien kohteitten katselu tai nämä yhdessä, kertoi Cambridgen yliopiston Anthony Khawaja Yhdysvaltain silmätautitutkijoiden akatemian vuosikokouksessa Orlandossa.

Tutkijat analysoivat kahdeksan eri tutkimusta likinäköisyyden ja ulkona olemisen yhteydestä. Niihin oli osallistunut yhteensä 10 400 henkeä.

Analyysissä selvisi, että yhtä viikon aikana ulkona vietettyä lisätuntia kohden likinäköisyyden riski väheni kahdella prosentilla. Likinäköiset viettivät viikossa keskimäärin 3,7 tuntia vähemmän aikaa ulkona kuin normaali- tai kaukonäköiset.

Kahdessa tutkimuksessa oli tarkasteltu sitä, voisiko ulkona paljon olevien parempi näkö johtua siitä, että he tekisivät sisällä silmillään vähemmän lähityötä, kuten pelasivat tietokonepelejä tai lukisivat läksyjä. Mutta tällaista yhteyttä ei löydetty.

Ulkona olon suojaava vaikutus ei ilmeisesti johdu mistään erityisestä toiminnasta, johon ulkona heittäydytään. Tutkijat kuitenkin pistäisivät lapsia useammin pihalle.

"Ulkoilun lisääminen olisi yksinkertainen ja kustannustehokasa tapa kohentaa lasten näköä ja yleistä terveyttä", Khawaja sanoi.

Lisätutkimuksia kuitenkin tarvitaan sen selvittämiseksi, mitkä seikat ulkona olemisessa ovat kaikkien tärkeimmät: kaukonäön käyttäminen, lähelle katsomisen väheneminen, luonnonvalo vai liikunnallinen toimeliaisuus?

Kasvontunnistusohjelma erottaa eri-ikäisenä otetuista kuvista saman lapsen.

Lasten katoamiset ja kaappaukset ovat maailmalla yleisempi ongelma kuin Suomessa. Moni vanhempi kantaa mukanaan kadonneen valokuvaa.

Sitä voi käyttää todisteena. Mutta kun katoamisesta on aikaa, valokuvan arvo kadonneen etsinnässä hiipuu. Ihminen kun voi näyttää hyvin erilaiselta muutaman vuoden kuluttua.

Nyt kuvien vertailuun esimerkiksi poliisin avuksi on otettu avuksi tekoäly. Se voisi löytää kadonneen henkilön valokuvan avulla nopeammin kuin ihminen.

Poliisilla on jo käytössä eri ohjelmia, joilla he vertailevat valokuvia. Ne ovat kuitenkin parhaimmillaan, kun kadonnut on yli 20-vuotias.

Tietojenkäsittelytieteen tutkija Debayan Deb Michiganin osavaltion yliopistosta kehitti ryhmineen kasvoja tunnistavan laskentaohjelman. Algoritmi tunnistaa eri-ikäisistä kasvoista samoja piirteitä.

Deb kehitti ohjelmaa antamalla sille tuhat kuvaa 2–18-vuotiaista lapsista. Jokainen lapsi oli kuvattu ainakin neljä eri kertaa kuuden vuoden aikana.

Tekoäly löysi oikean lapsen kuvia vertailemalla 80 prosentissa tapauksista, kertoo arxivessa julkaistu tutkimus.

Jos kuvat oli otettu alle vuoden välein, tekoäly löysi saman henkilön kasvonpiirteet yli yhdeksässä tapauksessa kymmenestä. Tunnistus laski 73 prosenttiin, jos kuvien välillä oli kulunut yli kolme vuotta.

Ryhmä yrittää nyt kouluttaa tekoälyä löytämään lapsi kuvista, joiden välissä on kulunut usea vuosi, kertoo New Scientist.

Sähköinen stimulointi aktivoi aivot alttiiksi harjoitukselle.

Netistä saa korvakuulokkeita, jotka lupaavat lisää taitoa, voimaa ja kestävyyttä, kertoo Helsingin Sanomien juttu.

Kalifornialaisen yrityksen Halon kuulokkeiden sanka antaa aivokuorelle sähköistä stimulaatiota. Kun urheilusuoritusta tai musiikkikappaletta treenaa stimuloiduin aivoin, harjoituksen vaikutus tehostuu, yritys vakuuttaa.

Newsweek-lehden mukaan yhdysvaltalaiset urheilijat ovat toimineet koekäyttäjinä. Halon omassa tutkimuksessa stimulaatiota saaneiden urheilijoiden ponnistusvoima lisääntyi kuukauden harjoittelun aikana selvästi enemmän kuin lumekuulokkeita käyttäneellä ryhmällä.

Periaatteessa tällainen neurodoping voi toimia.

”Sille on neurofysiologista perustaa”, sanoo Turun yliopistollisen keskussairaalan ylilääkäri ja kliinisen neurofysiologian professori Satu Jääskeläinen.

Niin sanotulla transkraniaalisella tasavirtastimulaatiolla eli tDCS:llä voidaan nostaa aivokuoren aktiivisuustasoa eli valmiutta hermoimpulsseihin. Olemassa olevat hermoyhteydet tehostuvat. Samalla lisääntyy aivoalueen muovautuvuus eli kyky muodostaa uusia yhteyksiä.

Sähköistä stimulointia on kehitetty ennen kaikkea sairauksien hoitoon, mutta myös sen vaikutusta suorituskykyyn on tutkittu.

Tieteellisissä kokeissa se on parantanut terveiden koehenkilöiden reaktioaikoja, tehostanut motorista oppimista ja parantanut kognitiivista suorituskykyä.

Sillä on pystytty jopa parantamaan kestävyyttä. Uupumukseen asti ajetuissa pyöräilytesteissä stimulaatiota saaneet koehenkilöt pystyvät jatkamaan pidempään kuin verrokkiryhmä.

Se on lyhentänyt reaktioaikoja ja lisännyt reiden ojennusvoimaa. Sillä on pystytty hillitsemään käsien vapinaa, josta ampujat haluavat päästä eroon.

Stimuloidut koehenkilöt ovat omaksuneet taitoja nopeammin ja pystyneet toistamaan oppimaansa täsmällisemmin.

Kuitenkin Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen Kihun johtaja Sami Kalaja kertoo HS:n jutussa, että nykynäytön perusteella huippu-urheilussa vaikutukset olisivat heikot tai jopa olemattomat.

Suurimpia vaikutuksia aivostimulaatiolla on saatu koehenkilöillä, joilla on aivojen toiminnassa jokin vajaus tai häiriö. Terveillä havaitut muutokset ovat pienempiä.

Kysely

Kokeilisitko neurodopingia?

Deimos
Seuraa 
Viestejä359
Liittynyt9.7.2016

Viikon gallup: Kokeilisitko neurodopingia?

MooM kirjoitti: Tasavirtastimulaatiolla (TDCS) on tutkitusti vaikutusta, tuosta laitteesta en tiedä. Vaikutus riippuu siitä, minkä aivoalueiden välille virta laitetaan ja miten päin. Duodecimissä: http://www.duodecimlehti.fi/lehti///duo12996 "Heikkoon sähkövirtaan perustuvat aivojen stimulaatiomenetelmät ovat ei-kajoavia neuromodulaatiomenetelmiä. Niihin kuuluvat aivojen tasavirta-, vaihtovirta ja kohinavirtastimulaatio. Nämä stimulaatiomenetelmät muokkaavat hermosolujen kalvopotentiaalia...
Lue kommentti

JPI, ovolo ja Kontra1 bannilistallani, eli en lue heidän trolliviestejään.

Lisää listalleni kyllä mahtuu, onhan avaruus ääretön tila jonne mahtuu.
MrNewTime