Alkoholi lisää väkivaltaa yhtä paljon skitsofreeneilla kuin muulla väestöllä. Kuva: <span class="photographer">Kuvapörssi.</span>
Alkoholi lisää väkivaltaa yhtä paljon skitsofreeneilla kuin muulla väestöllä. Kuva: Kuvapörssi.

Alkoholi ja muut päihteet ovat usein väkivaltarikollisuuden taustalla, eivät niinkään mielenterveysongelmat.

Skitsofrenian ja väkivaltarikollisuuden välillä on tunnetusti yhteys. Tiedetään myös, että psykooseista kärsivät potilaat ovat muita useammin alkoholin ja huumeiden väärinkäyttäjiä.

Uuden tutkimuksen mukaan päihdehäiriöisen psykoottisen henkilön riski tehdä väkivaltarikos ei ole yhtään suurempi kuin henkilön, joka on päihteiden väärinkäyttäjä mutta ei ole psykoottisesti sairas. Toisin sanoen skitsofrenia ja muut psykoottiset sairaudet eivät ole lainkaan itsenäinen väkivaltakäyttäytymisen riskitekijä päihdehäiriön lisäksi.

Löydös viittaa siihen, että väkivallan ehkäisyssä strategiat, jotka pyrkivät vähentämään alkoholin ja huumeiden väärinkäyttöä olisivat vaikuttavampia kuin keskittyminen mielenterveyden ongelmiin.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Oxfordin yliopiston psykiatrian osaston tutkija Seena Fazel teki kollegoineen systemaattisen arvion kaikista aiemmista tutkimuksista psykoottisista sairauksista ja väkivallan riskistä. Joidenkin tutkimusten mukaanskitsofrenialla ei ollut yhteyttä väkivaltaisuuteen kun taas toisten mukaan skitsofreenien riski on merkittävästi muuta väestöä suurempi.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Monet mielenterveystyötä tekevät ovat pitäneet skitsofrenian yhteyttä väkivaltaan median ylläpitämänä myyttinä, joka on aiheetta leimannut mielenterveyden häiriöistä kärsiviä.

Fazel löysi 20 tutkimusta, joissa verrattiin psykoottisten riskiä väkivaltaan muuhun väestöön. He huomasivat, että väkivallan riski oli todella muita suurempi skitsofreenikoilla ja muilla, joilla oli psykoottisia oireita.

Skitsofreenikkomiehet ja muut psykootikot olivat viisi kertaa muita miehiä todennäköisemmin väkivallantekijöitä, naisilla riskisuhde oli peräti kahdeksan.

Tarkempi analyysi osoitti kuitenkin, että alkoholin ja huumeiden käytön ero skitsofreenikkojen ja muun väestön välillä riitti yksin selittämään tämän vaihtelun. Päihteet lisäsivät merkittävästi väkivaltariskiä psykootikoilla, mutta aivan samalla tavalla kuin muussakin väestössä.

Tutkijat uskovat, että heidän löydöksensä auttaa vähentämään skitsofreniasta ja muista psykooseista kärsivien leimaamista:

"Koska päihteiden väärinkäyttö on kolme neljä kertaa yleisempää kuin psykoosit, kansanterveydelliset strategiat vähentää väkivaltaa voisivat keskittyä päihteiden väärinkäytön ehkäisyyn ja hoitoon yksilöllisellä, yhteisöllisellä ja yhteiskunnan tasolla"

Tutkimuksen julkaisi PLoS.

Lue myös toimittaja Marko Hamilon blogipostaukset FBI ja koulusurmat, Miksi ja pari muuta kysymystä sekä artikkeli Miksi nuori surmaa?.

Sisältö jatkuu mainoksen alla