Eri tavoin ruokittujen hiirten reviirinvalintaa ja lisääntymistä seurattiin tällaisissa huoneissa.
Eri tavoin ruokittujen hiirten reviirinvalintaa ja lisääntymistä seurattiin tällaisissa huoneissa.

"Turvallinen" määrä oli haitallinen hiirille.

Suomessa Valtion ravitsemusneuvottelukunta suosittelee, että ruoan energiasta enintään kymmenen prosenttia tulisi lisätystä sokerista. Yhdysvalloissa vastaava raja on 25 prosenttia. Nyt hiirillä tehty tutkimus viittaa siihen, että ainakin jälkimmäinen määrä saattaa olla turhan suuri. Tutkimuksen julkaisi Nature Communications.

Sokereilla tarkoitetaan tässä lyhytketjuisia, yhden tai kahden yksikön kokoisia hiilihydraatteja, kuten hedelmä- ja ruokosokeria, jotka yleensä maistetaan makeina. Eri asia ovat pidempiketjuiset hiilihydraatit, jotka ovat paljon terveellisempiä.

Utahin yliopiston biologian professori Wayne Potts työtovereineen syötti hiirille muuten terveellistä rehua, mutta puolella hiiristä 25 prosenttia rehun energiasta oli korvattu sokereilla. Pottsin mukaan se vastaa sitä, että muuten terveellisesti syövä ihminen joisi päivittäin kolme tölkillistä sokeroitua virvoitusjuomaa.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Käytetty sokerimäärä vaikutti vain vähän sellaisiin terveyden mittareihin, joilla ravinnon terveellisyyttä tavallisimmin seurataan. Tutkijoiden mukaan tämä selittääkin sen, miksi sokerisuositus on niin korkea. Hiiret eivät lihoneet, eivätkä niiden verestä paaston jälkeen mitatut insuliini-, glukoosi- tai rasva-ainearvot huonontuneet. Vain kolesterolin määrässä näkyi pieni nousu, ja osalla hiiristä glukoosin poistuminen verestä heikkeni.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Sen sijaan sokerin vaikutus näkyi hiirten selviytymisessä ajan mittaan. Sokeri lisäsi 32 tutkimusviikon aikana naarashiirten kuolleisuuden kaksinkertaiseksi. Uroksilla, joita muutenkin kuolee paljon naaraita enemmän, vastaavaa vaikutusta ei näkynyt; sen sijaan sokerilla kasvaneet urokset olivat muita heikompia puolustamaan reviiriään ja lisääntymään.

Potts kertoo, että vaikutukset ovat melko lailla samansuuruisia kuin sisäsiittoisuuden vaikutukset serkusten jälkeläisillä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla