Näitä saatiin solun sisään.
Näitä saatiin solun sisään.

Solu toimii kuin tietokone.

Tietokoneissa sähköisinä kytkiminä toimivat transistorit ovat nyt saaneet biologisen vastineensa solussa. Stanfordin yliopiston tutkijat näet valmistivat dna:sta solun sisään transistorin tavoin toimivan järjestelmän.

Saavutus enteilee biotietokoneita, jotka toimivat mikropiireinä käyttämällä hyväkseen geenein toimintoja. Biotietokoneilla voidaan tutkia ja uudelleen ohjelmoida biologisia järjestelmiä, tarkkailla ympäristön tilaa ja parantaa soluhoitoja.

Elektroniikassa transistori säätelee elektronien virtaa eli sähkövirtaa jossakin virtapiirissä. Biotransistori puolestaan säätelee rna-polymeraasin virtaa dna-juosteella.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Tutkijat rakensivat biotransistoreillaan soluun tietokoneista tuttuja logiikkaportteja. Porteilla voidaan heidän mukaansa luoda tosi-epätosi-vastaus mihin tahansa solussa esiintyvään biokemialliseen kysymykseen. Vastaavanlaisiin loogisiin operaatioihin perustuu tietokoneiden laskenta ykkösillä ja nollilla.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Solun logiikkaporttien avulla voisi esimeriksi määrittää, onko solu altistunut jollekin ulkoisille ärsykkeille, kuten vaikkapa glukoosille tai kofeiinille. Logiikkaporteilla tuo tieto voidaan tallentaa niin, että on helppo tunnistaa, mikä solu on altistunut ja mikä ei.

Tutkimuksen julkaisi Science. 

Sisältö jatkuu mainoksen alla