Kiven seitsemää veljestä ei ole pidetty esikuvallisina sosiaalisten taitojen moniosaajina, eikä sosiaalisia taitoja uuden tutkimusten mukaan sisaruksilta opitakaan.
Kiven seitsemää veljestä ei ole pidetty esikuvallisina sosiaalisten taitojen moniosaajina, eikä sosiaalisia taitoja uuden tutkimusten mukaan sisaruksilta opitakaan.

Ilman sisaruksia kasvaneet amerikkalaisteinit olivat ikätovereilleen yhtä suosittuja ystäviä kuin isommissakin perheissä kasvaneet.

Kasvaminen ilman sisaruksia ei uuden tutkimuksen mukaan näytä estävän teini-ikäistä oppimasta sosiaalisia taitoja.

Tutkimuksessa oli mukana 13 000 keski- ja yläkoululaista eri puolilta Yhdysvaltoja. Osoittautui, että "ainoat lapset" valikoituivat koulukaverien ystäviksi aivan yhtä usein kuin vertaiset, jotka kasvoivat monilapsisessa perheessä.

"En usko että kenenkään tarvitsee olla huolissaan siitä, että jos lapsella ei ole sisaruksia, hän ei oppisi sosiaalisia taitoja tulla toimeen muiden koululaisten kanssa", Ohion osavaltionyliopiston sosiologian apulaisprofessori Donna Bobbitt-Zeher kertoi tutkimuksestaan Yhdysvaltain sosiologiseuran vuosikokouksessa.

Huoli siitä, että sisarusten puute voisi haitata lasten sosiaalisten kykyjen kehittymistä, on yleistynyt viime vuosina, Bobbitt-Zeher sanoi.

"Kun perhekoko pienenee teollisuusmaissa, on kannettu huolta siitä, mitä se tarkoittaa yhteiskunnalle, kun yhä useampi lapsi kasvaa ilman veljiä ja siskoja", hän sanoi.

Nyt tehdyn tutkimuksen toinen tekijä Douglas Downey osoitti omassa tutkimuksessan vuonna 2004, että ainoat lapset osoittivat päivähoidossa huonompia sosiaalisia kykyjä kuin lapset, joilla oli ainakin yksi sisarus.

Tutkimuksissa oli menetelmäeroja. Aiemmassa tutkimuksessa opettajat arvioivat lasten sosiaalisia kykyjä, kun taas teinitutkimuksessa mitattiin kuinka suosittuja yksilöt olivat vertaistensa joukossa.

Tärkeämpää on Bobbitt-Zeherin mukaan kuitenkin se, että lapset oppivat paljon toisten kanssa olemisesta päivähoidon ja yläkoulun välissä niin koulussa kuin koulun ulkopuolella.