Oma sosiaalinen asema virittää aivojen reaktioita kanssaihmisiin. 

Ihmisen oma sosiaalinen status vaikuttaa siihen, miten suhtaudumme muihin, havaitsivat yhdysvaltalaistutkijat.

"Kanssaihmistemme sosiaalinen asema suhteessa meidän omaamme määrää usein tavan, jolla käyttäydymme heidän kanssaan," Caroline Zink Yhdysvaltain kansallisesta mielenterveyden tutkimuslaitoksesta (NIMH) selittää.

"Kiintoisaa kyllä, se, millaiseksi arvotamme jonkun toisen statuksen, näyttää nojaavan omaan asemaamme."

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Ilmiö on havaittu aiemmin apinoissa. Niiden suhtautuminen muihin kun kumpuaa niiden omasta asemasta laumassa.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Zinkin ryhmä halusi tietää, päteekö sama ihmisiin. He esittelivät koehenkilöille informaatiota eri sosiaalisessa asemassa olevista ihmisistä ja rekisteröivät samalla aivojen toimintaa MRI-laitteella.

Ilmeni, että aivojen reaktiot vaihtelivat sen mukaan, mikä koehenkilön oma subjektiivinen sosiaalinen asema oli. Itsensä arvostettuun asemaan luokittelevien aivot vilkastuivat eniten korkean statuksen henkilöistä, matalan statuksen edustajien aivot taas kaltaisiaan koskevasta informaatiosta.

Erot näkyivät aivojen arvojärjestelmään kuuluvan aivojuovion alueella.

"Emme siis arvota statuksia samalla tavoin, vaan aivojemme arvoalueiden aktivoitumiseen vaikuttaa ainakin osin se, millainen oma statuksemme on."

Zinkin mukaan sosioekonominen status ei pohjaudu pelkkään rahaan, vaan siihen voivat vaikuttaa myös tavat ja saavutukset. Asema ei myöskään ole kiveen hakattu, vaan voi muuttua ajan mittaan.

Zink haluaakin jatkotutkimuksissaan selvittää, miten aivot reagoivat aseman muuttumiseen.

Tutkimuksen julkaisi Current Biology. 

Sisältö jatkuu mainoksen alla