Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan aikuisiän stressireaktiot voivat määräytyä jo ennen syntymää.

Reaktiomme stressiin saavat alkunsa jo varhain, osoittaa Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa tarkastettava väitöskirja.

Kimmo Feldt tutki asiaa neljässä eri tutkimuksessa, joihin osallistui yhteensä lähes kuusisataa lasta ja aikuista.

Ilmeni, että 60-70-vuotiailla miehillä ja naisilla pieni syntymäpaino on yhteydessä heikkoon hypothalamus-aivolisäke-lisämunuais-akselin (HPAA) aktiivisuuteen ja nopea painoindeksin nousu 7-11-ikävuosien välillä siihen, että psykososiaalinen stressi nostaa voimakkaasti verenpainetta.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Pieni syntymäpaino on yhteydessä myös 7-9-vuotiaiden tyttöjen korkeampaan kardiovaskulaariseen stressireaktiivisuuteen sekä hitaampaan palautumiseen stressin jälkeen.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Tulokset osoittavat myös raskauden keston sekä pituuden kasvun kahden ensimmäisen elinvuoden aikana olevan yhteydessä useisiin aikuisten kardiovaskulaarisiin ja autonomisiin stressivasteisiin.

Feldtin väitöksessä teoreettisena viitekehyksenä käytetyn elinkaarimallin mukaan kohdunsisäinen kasvuympäristö muokkaa sikiön elinten rakennetta ja toimintaa niin, että yksilö valmistautuu kohtaamaan
syntymän jälkeisen ympäristön haasteet.

"Nämä muutokset voivat olla lyhyellä tähtäimellä hyödyllisiä, mutta aiheuttaa häiriöitä aikuisiän terveydentilassa", Feldt toteaa.

Pienen syntymäkoon, joka ilmentää kohtuoloja, onkin epidemiologisissa tutkimuksissa havaittu olevan yhteydessä aikuisiän korkeampaan riskiin sairastua sydän- ja verisuonitauteihin.

Koska syntymäkoon yhteys lepoverenpaineeseen on melko heikko, Feldt väittää, että varhainen kasvuympäristö muokkaisikin voimakkaammin sekä HPAA:n että kardiovaskulaarijärjestelmän reaktiivisuutta, joka myöhemmin altistaisi yksilön sydän- ja verisuonitaudeille.

Sekä HPAA että stressin aiheuttama kardiovaskulaarinen aktivaatio ovat sydän- ja verisuonitaudin riskitekijöitä, joten tutkimusten tulokset voivat osittain selittää varhaisen kasvuympäristön vaikutusta riskiin sairastua sydän- ja verisuonitauteihin. 

Sisältö jatkuu mainoksen alla