Kuva: <span class="photographer">Kuvapörssi</span>
Kuva: Kuvapörssi

Aivokuvaukset osoittavat, että miehet ja naiset reagoivat eri tavoin myönteisiin ja kielteisiin kuviin.

Miehet ja naiset näyttävät reagoivan eri tavoin tunteisiin vetoaviin ärsykkeisiin.

"Miehet seulovat emotionaalista informaatiota sen perusteella, vaatiiko se jotakin toimintaa, kun taas naiset keskittyvät tunnesisältöön", sanoi Andrzej Urbanik Krakovan Jagiellonian yliopistollisesta keskussairaalasta Pohjois-Amerikan Radiologisen seuran (RSNA) vuosikokouksessa.

Urbanik kollegoineen kuvansi toiminnallisella magneettikuvauksella 21 miestä ja 19 naista näiden katsellessa emotionaalisesti viritettyjen kuvien sarjaa (IAPS), jota käytetään tunnetilojen tutkimuksissa.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Ilmeni, että kielteisiä kuvia katsellessa naisten vasen talamus vilkastui merkittävästi enemmän kuin miesten. Talamus välittää tuntoaistimuksia muun muassa kipu- ja mielihyväalueille.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Miesten aivoissa kierroksia sen sijaan otti enemmän vasen aivosaareke, joka seuraa koko kehon fysiologista tilaa sekä muodostaa tuntemuksia, jotka johtavat toimintaan. Aivosaarekkeen käskyt välitetään aivoalueille, jotka osallistuvat päätöksentekoon.

"Kielteiset kuvat näyttävät vaikuttavan miesten autonomiseen hermostoon enemmän kuin naisilla", Urbanik sanoo. "Tämä saattaa pohjustaa sitä, että vaarallisessa tilanteessa mies ryhtyy toimimaan todennäköisemmin kuin nainen."

Myönteiset kuvat puolestaan aiheuttivat naisilla voimakkaamman vasteen oikeassa ylemmässä ohimolohkon poimussa kuin miehillä. Kyseinen alue kietoutuu muistiin ja ääniaistimusten työstämiseen.

Miesten aivoissa taas näkyi enemmän eloa takaraivolohkon alueilla, jotka osallistuvat visuaalisen informaation käsittelyyn.

Urbanik uskoo erojen viittaavan siihen, että naiset analysoivat myönteisiä ärsykkeitä miehiä laajemmassa sosiaalisessa kontekstissa ja kytkevät positiiviset kuvat tiettyyn muistoon. Kuva hymyilevästä taaperosta voi herättää esimerkiksi muiston naisen omasta lapsesta. Miehen reaktio taas on Urbanikin mukaan pikemmin pelkkää havainnointia.

Lue lisää miesten ja naisten aivoista Tiede-lehden artikkelista.

Sisältö jatkuu mainoksen alla