Kuva: <span class="photographer">Kuvapörssi.</span>
Kuva: Kuvapörssi.

Miesten yliedustuksella matematiikan huipulla näyttäisi
olevan ennemminkin sosiokulttuuriset kuin biologiset juuret.

Vaikka miesten ja naisten väliset erot ovat monilla tieteenaloilla hävinneet kokonaan tai lähes kokonaan, matemaattisisten tieteiden huipulla miehet ovat yhä roimasti yliedustettuina.

Syyksi on esitetty muun muassa miesten älykkyyden laajempaa vaihtelua. Eli vaikka miehet ja naiset olisivat keskimäärin yhtä älykkäitä, huippuälykkäiden ja kaikkein lahjattomimpien joukossa olisi enemmän miehiä kuin naisia.

Wisconsinin yliopiston tutkijat selvittivät tuoreella Yhdysvalloista ja muista maista kerätyllä datalla, ovatko tyttöjen ja poikien erot koulumatematiikassa säilyneet. Kävi ilmi, että keskitasoa mitattaessa Yhdysvalloissa tytöt ovat kuroneet poikien etumatkan umpeen. Joissakin muissa maissa erot ovat tasoittuneet jo aiemmin.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Kaikkein parhaiten matematiikassa menestyneiden (paras viisi prosenttia ja varsinkin paras prosentti) joukossa poikia on Yhdysvalloissa edelleen tyttöjä merkittävästi enemmän, mutta tätäkin etumatkaa tytöt ovat kuroneet umpeen. Aineisto osoitti myös, ettei tämä ero ole universaali. Eroa ei löydy kaikista etnisistä ryhmistä eikä kaikista maista.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Tutkijat huomasivat myös, että sukupuoliero huippusuoriutujien välillä on yhteydessä kulttuurin sukupuolten eriarvoisuutta mittaavien muuttujien kanssa: mitä tasa-arvoisempi yhteiskunta, sitä suurempi osuus matematiikan huippuoppijoistakin on tyttöjä.

Sukupuoliero näyttäisi siis olevan seurausta muutettavissa olevista yhteiskunnallisista ja kulttuurisista tekijöistä eikä niinkään biologisista syistä.

Tutkimuksen julkaisi Pnas.

Lue myös toimittaja Kirsi Heikkisen artikkeli Miehen aivot, naisen aivot Tiede-lehdestä 12/2008.

Sisältö jatkuu mainoksen alla