Ilmaston lämpenemisen on arveltu nostavan maapallon merien pintaa jopa 80 senttimetriä nykyistä korkeammalle, mutta ilmiön syistä on erimielisyyttä: lorahtavatko mannerjäätiköiden sulamisvedet meriin vai nostaako niiden pintaa lämpölaajeneminen.
Yhdy...

Ilmaston lämpenemisen on arveltu nostavan maapallon merien pintaa jopa 80 senttimetriä nykyistä korkeammalle, mutta ilmiön syistä on erimielisyyttä: lorahtavatko mannerjäätiköiden sulamisvedet meriin vai nostaako niiden pintaa lämpölaajeneminen.

Yhdysvaltalaisutkijoiden Laury Millerin ja Bruce C. Douglasin Nature -lehdessä julkaisemien laskelmien perusteella 1,5,-2 millin vuosittaiselle nousulle kannattaa etsiä selitystä lähinnä jäätiköiden sulamisvesistä. Kaksikon mukaan 1930-luvulta tähän päivään mennessä koettu meren pinnan kohoaminen on huimasti suurempi kuin pelkästä lämpötilan noususta ja suolaisuuden kasvusta aiheutuva laajeneminen edellyttäisi.