Suoliston mikrobisto vaihtelee iän mukaan. Kuva: Getty Images
Suoliston mikrobisto vaihtelee iän mukaan. Kuva: Getty Images

Tietyt bakteerilajit runsastuvat ja toiset vähenevät suolistossa iän karttuessa.

Suolistossamme asuvat tuhannet miljardit bakteerit vaikuttavat ruoansulatukseen, lihavuuteen, immuunipuolustukseen ja jopa aivotoimintaan.

Nyt tutkijat osoittivat, että mikroskooppisista seuralaisistamme paljastuu myös biologinen ikämme.

Ikääntymistutkija Alex Zhavoronkovin ryhmä kehitti koneoppimiseen perustuvan menetelmän, joka pystyy arvioimaan ihmisen iän mikrobinäytteestä yllättävän tarkasti. Zhavoronkov työskentelee yhdysvaltalaisessa InSilico Medicine -yrityksessä.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Ryhmä käytti 1 165 terveen ihmisen suoliston bakteerien näytteitä eri puolilta maailmaa. Mukana oli Yhdysvaltojen lisäksi muun muassa Saksa ja Ruotsi, Kiina ja Kazakstan.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Näytteiden antajat olivat 20–90-vuotiaita.

Tietokoneohjelma opetettiin ennustamaan ihmisten ikää 95 bakteerilajista, jotka saatiin näytteistä, ja tiedolla kunkin näytteen antajan iästä.

Kun testattiin ohjelman kykyä arvioida toisten näytteen antajien iät, ohjelma tiesi ne keskimäärin neljän vuoden tarkkuudella.

Lopulta selvisi, että bakteerilajeista 39 oli iän arvioinnissa tärkeimpiä.

Tutkijat huomasivat, että tietyt mikrobilajit runsastuivat tasaisesti suolistossa iän karttuessa.

Tällaisia ovat esimerkiksi Eubacterium hallii -bakteerit, joita pidetään tärkeinä suoliston aineenvaihdunnalle. Hiirikokeissa niitä antamalla on voitu parantaa insuliiniherkkyyttä.

Toiset bakteerilajit puolestaan vähenivät vanhetessa. Näihin kuuluivat haitalliset Bacteroides vulgatus -bakteerit, jotka on yhdistetty tulehduksellisiin suolistosairauksiin.

Vaikka jotkin terveydelle haitalliset bakteerit viittaavat vanhempaan ikään ja jotkin hyödylliset bakteerit nuorempaan, löytyi myös monia haitallisia mikrobeja, jotka vähenivät iän mukana.

”Muutokset ruokavaliossa, unen saannissa ja liikkumisessa todennäköisesti selittävät bakteerilajien vaihtumista”, kommentoi yksi tutkimuksen tekijöistä, Harvardin yliopiston professori Vadim Gladyshev Science-lehdessä.

Turun yliopiston bakteeriopin professoria Pentti Huovista tutkimuslöydös ei yllätä.

”On tiedetty jo pitkän aikaa, että eri-ikäisillä on erityyppiset mikrobistot”, Huovinen sanoo.

”Ikä vaikuttaa koko meidän elimistöömme: immuunivasteeseen, hormonitoimintaan ja käyttäytymiseen. Mikrobisto on aika vakaa, jos syömme samanlaista ruokaa ja elämme samanlaisessa ympäristössä. Muutokset tapahtuvat useiden vuosien kuluessa ikääntymisen tahdissa”, Huovinen sanoo.

Oppiva tekoälyohjelma osui arvioissaan kuitenkin hämmästyttävän tarkasti, vain muutaman vuoden heitolla.

Huovinen muistuttaa, että löydöksen merkitystä rajoittaa sen näyteaineisto.

”Yksi iso mutta tutkimuksessa on se, miten se pätee eri väestöissä. He huomasivat, että mikrobisto korreloi iän kanssa tietyissä oloissa, mutta sen yleistämistä voi kyseenalaistaa. Millainen mikrobiston vaikutus on vaikka Suomessa, Afrikassa tai Grönlannissa?”, Huovinen pohtii.

Zhavoronkov ja kumppanit arvelevat Bioarxivissa julkaistussa tutkimuksessaan, että ikään liittyvä bakteeristo voi vaihdella sukupolven mukaan.

Eri sukupolvien edustajilla voi esimerkiksi olla erilainen ruokavalio, mikä vaikuttaa heidän suolistossaan viihtyviin bakteereihin. Siksi mikrobikelloa pitäisi päivittää aika ajoin.

Tutkijoiden mukaan mikrobiologista ikääntymiskelloa voisi käyttää eräänlaisena viitearvona. Ihmisten suolistobakteeriston nuoruutta tai vanhuutta voisi arvioida sen mukaan.

Voisi myös tarkastella, miten ruokavalio, alkoholin käyttö, probiootit ja antibiootit vaikuttavat mikrobiston ikään ja ihmisen ikääntymiseen.

Huovinen muistuttaa, että iän ja mikrobiston yhteydet eivät vielä kerro, kumpi on syy ja kumpi seuraus.

Jos mikrobisto on kuitenkin se, joka vaikuttaa, avautuu yllättävä mahdollisuus.

”Voisimmeko vanhentaa ihmistä antamalla hänelle vanhemman ihmisen mikrobeja tai nuorentaa antamalla nuoremman mikrobeja?”

Jo nykyään ihmisten mikrobistoa muutetaan antibioottiripulien hoidossa. Silloin potilaalle siirretään terveiden ihmisten ulostetta.

Sisältö jatkuu mainoksen alla