Kuva: <span class="photographer">Corbis RF.</span>
Kuva: Corbis RF.

Suomen väestö soveltuu parhaiten maailmassa kansantautien geenitaustan selvittämiseen.

Suomalainen väestö sopii muita paremmin kansantaudeille altistavien geenien etsimiseen, osoittaa Kalifornian yliopiston vertailututkimus.

Nature Geneticsin verkkosivuilla julkaistun tutkimuksen mukaan geenivirheitä on helpompi paikantaa suomalaisista kuin muina ideaalisina tutkittavina pidetyistä afrikaaneista, aškenaasijuutalaisista, costaricalaisista, hollantilaisesta erityisväestöstä,
kolumbialaisista, newfoundlandilaisista tai sardinialaisista.

Tutkimuksessa verrattiin yhdessä periytyvien kromosomaalisten dna-alueiden pituutta. Mitä pidempiä yhteiseltä esivanhemmalta periytyviä dna-jaksoja väestössä on, sitä helpompaa on taudille altistavan geenin paikantaminen.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Ilmeni, että kromosomi 22 periytyy suomalaisilta vanhemmilta heidän lapsilleen paljon pitempinä kokonaisuuksia kuin tutkimuksessa mukana olleilla muilla väestöillä. Näin alttiusgeenien arvioidaan löytyvän suomalaisista 60 prosenttia pienemmällä geenimerkkien määrällä ja luotettavammin kuin muista.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Tutkimus puoltaa uunituoreen Tiede-lehden artikkelissa esiteltyä hanketta suomalaisen biopankin perustamiseksi.

Sisältö jatkuu mainoksen alla