Uudet molekyylit herättävät geenin, joka tuottaa  p53-proteiinia (kuvassa kiinnittyneenä dna:han).
Uudet molekyylit herättävät geenin, joka tuottaa p53-proteiinia (kuvassa kiinnittyneenä dna:han).

Helsingin yliopiston tutkijat paikansivat molekyylejä, jotka
käynnistävät solujen pahanlaatuistumista estävän p53-geenin
toiminnan.

Helsingin yliopiston tutkijat ovat löytäneet uusia syöpäsolujen kasvua estäviä, lääkeaihioiksi soveltuvia molekyylejä, jotka käynnistävät solujen pahanlaatuistumista estävän p53-kasvurajoitegeenin toiminnan.

Uudet löydöt tehtiin Helsingin yliopiston syöpäbiologian tutkimusohjelmaan ja Suomen Akatemian syövän biologian huippuyksikköön kuuluvassa professori Marikki Laihon tutkimusryhmässä. Tutkimuksessa seulottiin 40 000 pienmolekyyliyhdistettä, ja tuloksena oli useita lupaavia lääkeainekandidaatteja.

Kasvurajoitegeeni p53 koodaa tärkeää solun jakautumista ja solukuolemaa säätelevää proteiinia. Sen toiminta suojaa normaaleja soluja pahanlaatuisilta muutoksilta, ja p53 onkin yksi merkittävimmistä syövän syntyä estävistä geeneistä.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Transkriptiotekijänä toimiva p53-proteiini aktivoituu monien solun stressitilanteiden vaikutuksesta, ja myös monet syöpälääkkeet käynnistävät p53:n toiminnan. Uusia p53-geenin toimintaa sääteleviä, syöpälääkkeiden kehittelyn pohjaksi soveltuvia molekyylejä etsitään jatkuvasti.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Laihon tutkimusryhmän löytämät aihiot estivät useista eri syöpätyypeistä eristettyjen syöpäsolujen kasvua jo alhaisina pitoisuuksina. Kahden tutkitun aihion havaittiin hidastavan aggressiivisen PEL-lymfooman kasvua hiirissä; havainto luo pohjaa aihion jatkokehitykselle ja laajemmille hoitokokeille.

Tutkimuksessa selvitettiin myös uusien lääkeaihioiden toimintamekanismeja solussa. Tutkitut molekyylit aktivoivat p53-reitin, minkä seurauksena tapahtui ohjattu solukuolema tai solun jakautuminen pysähtyi. Näiden vasteiden ei kuitenkaan havaittu olevan täysin riippuvaisia p53-proteiinista, mikä viittaa siihen lääkeaihiot vaikuttavat myös muiden reittien kautta.

"On merkittävää, että suurin osa tutkimistamme aihioista ei aiheuta solussa dna-vauriota, kuten monet perinteisemmät syöpähoidot", professori Laiho sanoo. "Lisätutkimukset osoittivatkin, että nyt löydettyjen lääkeaihioiden toimintamekanismit eivät ole identtisiä tunnettujen syöpälääkkeiden toimintamekanismien kanssa".

Tutkimuksen julkaisi PLoSONE.

Sisältö jatkuu mainoksen alla