Kuva: <span class="photographer">Corbis RF.</span>
Kuva: Corbis RF.

Suomalaistutkijat pureutuivat kansantautiemme syihin suomalaisen väestöaineiston ja geenisirutekniikan avulla.

Suomen molekyylilääketieteen instituutissa (FIMM) ja Kansanterveyslaitoksella toimiva Leena Palotien johtama tutkimusryhmä selvitti muun muassa seerumin rasva-arvojen, korkean kolesterolin ja sydäntautiriskin taustalla olevia geenejä. Tutkimukset osoittivat jälleen suomalaisten väestöaineistojen vahvuuden kansantautien syiden selvittämisessä.

Laajin kolmesta tutkimuksesta osoitti ainakin 20 geenin säätelevän veren rasva-arvoja. Yli 24 000 eurooppalaisen geeniprofiilit paljastivat myös lukuisia uusia kolesterolitasoja sääteleviä geenejä, joiden vaikutukset olivat erilaisia naisilla ja miehillä.

Tutkijat arvioivat nykyisin tiedossa olevien alttiusgeenien selittävän 3-5 prosenttia
kolesterolipitoisuuksien vaihtelusta. Tutkimuksessa osoitettiin myös näiden geenien yhteys sydän- ja verisuonitapahtumien ilmaantumiseen.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Toisessa tutkimuksessa etsittiin veren sokeri- ja insuliinipitoisuuksiin sekä kolesteroliarvoihin vaikuttavia geenejä yli 5000 pohjoissuomalaiseilta. Tutkimus paljasti uuden LDL-kolesterolitasoon vaikuttavan geenin.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Kolmas tutkimus vahvisti, että suomalaisten geneettinen profiili seurailee läheisesti
alueellista jakoa. Viimeisimpinä asutettujen alueiden, kuten Kainuun, väestöt ovat perimältään yhtenäisimpiä. Tutkimus osoitti myös, ettei suomalaisten perimän
alueittainen samankaltaisuus johdu lähisukulaisavioliitoista.

Tutkimukset julkaisi Nature Genetics ja American Journal of Human Genetics.

Sisältö jatkuu mainoksen alla