Kuva: Jukka Uotila ja SLL.
Kuva: Jukka Uotila ja SLL.

Varakkailla asuinalueilla asuvat ihmiset selviävät sydänkohtauksesta todennäköisemmin kuin köyhien seutujen asukkaat.

Hyvämaineisille ja varakkaille asuinalueille asettuneet selviävät sydänkohtauksista hengissä paljon todennäköisemmin kuin köyhien seutujen asukkaat. Osin tämä johtuu potilaiden sosiaalisista ja taloudellisista eroista, mutta ne eivät selitä koko ilmiötä, Tel Avivin yliopiston tutkijat raportoivat.

Tutkijat seurasivat vuosina 1992–1993 ensimmäisen sydäninfarktinsa saaneita yli 65-vuotiaita potilaita vuoteen 2005 ja havaitsivat potilaiden asuinalueiden vaikuttavan merkittävästi siihen, miten moni heistä säilyi hengissä seurannan loppuun.

Köyhimmillä alueilla asuvista 61 prosenttia oli hengissä vielä kolmentoista vuoden kuluttua, kun keskituloisten seutujen asukkaista eli 74 prosenttia ja varakkaiden seutujen asukkaista 82 prosenttia. Etenkin sydänperäiset kuolemat olivat yleisempiä köyhillä asuinalueilla.

Yhteys havaittiin senkin jälkeen, kun analyysissa huomioitiin potilaiden elintavat, muut sairaudet ja heidän saamansa hoito.

Israelilaisten tutkimus on merkittävä, sillä se on ensimmäinen, missä asuinseudun sosiaalinen ja taloudellinen taso on yhdistetty sydänkohtauspotilaiden pitkäaikaisennusteeseen.

Aiemmista tutkimuksista tiedetään, että kaupungin köyhimpien alueiden asukkaat muun muassa harrastavat vähemmän liikuntaa kuin rikkaiden alueiden riippumatta koulutuksesta, ammatista tai tuloista. On kuitenkin vaikea osoittaa, mistä yhteydet johtuvat.

Tutkimuksen julkaisi Circulation.

Lähde: Uutispalvelu Duodecim