Kuva: Wikimedia Commons
Kuva: Wikimedia Commons

Yhtä ruoka palkitsee liikaa, toista liian vähän.

Anoreksiaa tai bulimiaa sairastavien aivoista on löydetty rakenteellisia muutoksia, jotka saattavat vinouttaa ihmisen suhtautumista syömiseen. Kahdessa American Journal of Psychiatry -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa syömishäiriöstä kärsivillä tai niistä toipuneilla on muutoksia muun muassa aivosaaren eri osissa, aivojuoviossa sekä otsalohkon suorapoimussa. Nämä alueet säätävät sitä, miten miellyttäväksi jokin ruoka koetaan.

Toisessa tutkimuksessa potilaiden aivoissa havaittiin poikkeavia reaktioita heidän syödessään sokeria. Anoreksiasta toipuvien aivosaaressa eli insulassa sokeri aiheutti selvästi odotettua pienemmän ja bulimiasta toipuvien aivoissa odotettua suuremman reaktion.

Tutkijat arvelevat, että anoreksiaan kuuluva syömisen välttäminen ja laihtuminen liittyvät aivojen puutteelliseen kykyyn tunnistaa nälkäsignaaleja. Bulimiaan kuuluva ahminta voi puolestaan selittyä signaalien ylitulkinnalla.

Nykykäsityksen mukaan syömishäiriöt johtuvat monesta eri syystä. Hermostollisten ja biologisten tekijöiden lisäksi monet yksilönkehitykseen sekä perheeseen liittyvät seikat ja sosiokulttuuriset tekijät altistavat syömishäiriöille.

Anoreksia eli laihuushäiriö alkaa yleensä 14–24-vuotiaana ja bulimia eli ahmimishäiriö 16–20-vuotiaana. Anoreksiaan sairastuvista noin 5 prosenttia kuolee nälkiintymisen aiheuttamiin muutoksiin tai itsemurhaan.

Tutkimukset löytyvät täältä ja täältä.

Lähde: Uutispalvelu Duodecim