Kun radioisotooppeja lääketieteelliseen käyttöön tarjoavat ydinreaktorit suljettiin, sairaaloiden on tehtävä tarvitsemansa aineet omilla hiukkaskiihdyttimillä.

Syöpälääkärit ja -potilaat eri puolilla maailmaa ovat yhä huolestuneempia radioaktiivisten isotooppien pulasta. Radioisotooppeja käytetään syöpien, aivosairauksien ja sydänongelmien diagnoosissa ja hoidossa.

Neljä viidesosaa yleisimmin käytetyistä radionuklideista tulee kahdesta rapistumassa olevasta ydinlaitoksesta, joista toinen on Hollannissa, toinen Kanadassa. Molemmat laitokset käyttävät pitkälle rikastettua uraania, mihin voi liittyä terrorismiriski.

Radionuklideja ei voi myöskään varastoida kuin parin päivän ajan, koska niillä on lyhyt puoliintumisaika. Viimeisen puolentoista vuoden aikana nämä laitokset on joitakin kertoja ajettu yllättäen alas, jolloin lääkeisotooppien tuotanto on pysähtynyt. Se on aiheuttanut paniikkia ja hoitojen keskeyttämisiä.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Radiokemisti Tom Ruth esittää ongelmaan lyhyen ja pitkän aikavälin ratkaisuja tämän viikon Naturessa.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Ruthin ratkaisu on korvata raktorilla valmistetut isotoopit hiukkaskiihdyttimillä tehdyillä nuklideilla. Se on halvempaa ja turvallisempaa, koska siihen ei tarvita pitkälle rikastettua uraania.

Pitemmän aikavälin ratkaisu olisi varustaa itse sairaalat omilla kiihdytinlaitteilla, jolloin eri isotooppeja voitaisiin käyttää tuottamaan tarkempia ja parempia lääketieteellisiä kuvia.

Sisältö jatkuu mainoksen alla