Hinaajat sammuttavat palavaa Deepwater Horizon -öljynporauslauttaa.
Hinaajat sammuttavat palavaa Deepwater Horizon -öljynporauslauttaa.

Aiemmat menetelmät ovat vähätelleet bakteerien roolia Meksikonlahden öljykatastrofissa.

Öljyinen virtus syvällä Deepwater Horizon -öljylähteeltä sisältää tavallista suurempia määriä bakteereja, jotka pilkkovat hiilivertyjä, tutkijat raportoivat Science-lehdessä. Nämä mikrobit pilkkovat öljyä sellaisella vauhdilla, että niistä näyttää tulevan merkittävä tekijä Meksikonlahden öljyn lopullisen kohtalon kannalta.

Terry Hazen kollegoineen löysi hiilivetyjen virtauksen noin 1 100 meträ Meksikonlahden pinnan alta. Tutkijat pääsivät virtauksen jäljille lähistöllä liikkuneiden laivojen ottamista vesinäytteistä.

Virtauksesta otetuissa näytteissä oli paljon erilaisia gamma-proteobakteereja. Melkein kaikki tämän bakteeriryhmän lajikkeet tunnetusti pystyvät hajottamaan hiilivetyjä. Dna-analyysin mukaan nämä mikrobit kuuluivat lähinnä ryhmään Oceanospirillales.

Tutkijat löysivät myös rasvahappoja, jotka ovat merkki öljyn biohajoamisesta. Toisin kuin monet muut öljyä hajottavat bakteerit, nämä kylmää suosivat gammaproteobakteerit eivät näytä käyttävän happea. Siksi perinteiset biohajoamista arvioivat menetelmät, jotka perustuvat happipitoisuuden mittaamiseen, saattavat vähätellä näiden bakteerien vaikutusta.