Martinlaaksen koulussa opiskellaan viroa. Kuva: Juhani Niiranen / HS
Martinlaaksen koulussa opiskellaan viroa. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Akateemisesti lahjakkaat oppilaat hyötyvät, kun heille tarjotaan keskivertoa vaativampaa opetusta.

Tasoryhmät ja ylemmälle luokalle siirtäminen auttavat lahjakkaita oppilaita saamaan koulusta enemmän irti, esittää yhdysvaltalainen tutkimuskatsaus.

Siinä arvioitiin ja vedettiin yhteen aiheesta saatua tutkimustietoa sadan vuoden ajalta.

Kouluopetuksen eriyttäminen on herkkä keskusteluaihe Atlantin molemmin puolin.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Esimerkiksi Suomessa perusopetusta on kehitetty juuri päinvastaiseen eli integroivaan suuntaan. Tavalliseen koululuokkaan sijoitetaan myös heikkoja oppilaita, jotka aiemmin olisi otettu erityisopetuksen piiriin.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Tämä on osaltaan herättänyt toiveita lahjakkaiden oppilaiden tukemisesta.

Yhdysvaltalaiset tutkijat kävivät läpi aiheesta tähän asti saadun, englanninkielisen ja riittävän tasokkaan tutkimusnäytön, jossa arvioitiin eriyttämisen vaikutuksia esi- ja peruskoulussa sekä lukiossa.

Sen pohjalta lahjakkaat oppilaat tosiaan hyötyvät siitä, jos koulu tarjoaa heille keskivertoa haastavampaa tekemistä.

Toimiviksi keinoiksi tutkijat arvioivat ensinnäkin erilaiset lahjakkaille lapsille suunnatut erityisohjelmat.

Hyviä keinoja ovat myös luokan ja opetuksen jakamisen osaamistason mukaisiin pienryhmiin sekä oppiainekohtaisten tasoryhmien kokoaminen sekoittamalla eri vuosiluokkien oppilaita.

Myös oppilaan ennenaikainen siirtäminen ylemmälle vuosiluokalle kehitti hänen taitojaan muihin saman ikäisiin nähden.

Lahjakkaat eivät analyysin mukaan sen sijaan juurikaan hyödy siitä, jos saman ikäluokan lapset ryhmitellään osaamisensa perusteella eri rinnakkaisluokille.

”Keskustelun pitäisi päästä pidemmälle kuin vain siihen, voivatko tällaiset interventiot ikinä toimia”, tutkimusartikkelin kirjoittajat toteavat tiedotteessa.

Tutkimus yhdisteli tietoja 19:sta aiemmin tehdystä tutkimuskatsauksesta, joista kukin summasi ja arvioi aiempia yksittäisiä tutkimuksia tasoryhmiin tai ylemmälle luokalle siirtämiseen liittyen.

Tutkimustyön tulokset julkaisi Review of Educational Research.

wisti
Seuraa 
Viestejä20230

Keijona kirjoitti:
Opiskelijoiden laitaminen eri tasoille on selkeästi tasaarvon vastaista. tasa-arvoisessa tilanteessa kaikkien kuuluisi olla samalla ala-arvoisella tasolla. siten maailma kehittyy ala-arvoiseksi ja tasa-arvoiseksi kaikkien osalta.

1) Kaikille pitää saada juuri hänelln tasoistaan opetusta. Yhteiskunnan resurssit tulevat näin parhaiten käyttöön.
2) Tasa-arvon nimissä kaikille opetetaan samoin.
3) Lahjakkaat oppilaat kärsivät mertkittävästi, kun eivät saa oikean tason opetusta.
4) Lahjakkain osa oppilaista oppii suomalaisessa peruskoulussa yhtä hyvin kuin lahjakkain viidennes vaikkapa saksalaisessa koulusysteemissä, jossa on meikäläistä vanhaa kansakoulu/oppikoulu vastaava systeemi ollut ainakin näihin päiviin.
5) Suomalainen peruskoulu on hyvä, mutta se voidaan tehdä vielä paremmaksi, kunhan vain muistetaan tehdä ne virheet, mitä muuallakin.

Jatka tästä.

Keijona
Seuraa 
Viestejä22775

"Benezet joskus kokeili matematiikan opettamisen aloittamista vasta kuudennella luokalla sillä seurauksella että nämä köyhien alueiden oppilaat, saavuttivat vuodessa korkeamman tason kuin pienestä pitäen matematiikkaa opiskelleet hienostokakarat. "

Tarvii tsekata tuo.

Kuten aiemmin olen kertonut, rehtorikaverini mukaan peruskoulujärjestelmän tärkein tarkoitus ei ole opettaa tietoja ja taitoja, vaan kouluttaa yhteiskuntaan sopivia ja sitä palvelevia jäseniä.

Rikkaalla riittävästi, köyhä haluaa lisää.

Sisältö jatkuu mainoksen alla