Uusien peltojen raivaaminen aiheuttaisi enemmän päästöjä kuin nykyisten maatalousmaiden tehokas käyttö.

Vihreä vallankumous lisäsi 1900-luvun loppupuolella satoja
maailmanlaajuisesti ja mahdollisti väestönkasvun. PNAS-lehdessä
julkaistun uuden tutkimuksen mukaan tuottavampi maatalous on myös vähentänyt kasvihuonekaasujen päästöjä. Tutkijat arvioivat, että vuodesta 1961 suurempien satojen ansiosta on voitu välttää lähes 600 miljardin hiilidioksiditonnin vapautuminen ilmakehään.

"Se vastaa noin 20 vuoden fossiilisten polttoaineiden käyttöä nykyisellä tasolla", tutkimusraportin yksi kirjoittajista Steven Davis Carnegie-instituutista. "Tuloksemme kyseenalaistavat ajatuksen, jonka mukaan tehomaatalous kemikaaleineen ovat välttämättä huonompi ilmastolle kuin vanhanaikaisempi tapa tehdä asioita."

Maatalous on kasvihuonekaasujen merkittävä lähde. Suurta satoa tuottavat lajikkeet lisäsivät maatalouden rippuvuutta keinolannoitteista, torjunta-aineista ja koneellistumisesta. Tutkijaryhmä selvitti vihreän vallankumouksen nettovaikutusta kasvihuonekaasujen päästöihin vuosien 1961 ja 2005 välillä.

He huomasivat, että vaikka tuotettua ruokayksikköä kohden ilmastopäästöt olivat lisääntyneet modernisaation takia, sadot hehtaaria kohden olivat lisääntyneet 135 prosentilla. Se on vähentänyt viljelymaan tarvetta. Ilman tätä kehitystä laajoja luonnollisia alueita olisi raivattu maatalouden käyttöön, mikä olisi aiheuttanut 600 miljardin hiilitonnin päästöt sitten vuoden 1961.

"Tutkimuksemme osoittaa, että tällaiset epäsuorat vaikutukset maan muuttamisesta maatalouskäyttöön ylittävät modernin tehomaatalouden suorat päästöt", Davis sanoi.

Tutkijoiden mukaan satojen parantaminen on halpa ja tehokas keino vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä jatkossakin.