Tutkijat opettivat reesusmakakit kertomaan katseensa suunnalla, mitä ne tunsivat.
Tutkijat opettivat reesusmakakit kertomaan katseensa suunnalla, mitä ne tunsivat.

Neuroproteesi toimi apinoilla.

Halvaantunut tai amputoitu voi päästä käyttämään tekoraajaa ajatustensa voimalla, jos raaja on suoraan aivoihin kytkettävä neuroproteesi. Neuroproteesiin saadaan myös tuntoaisti, osoittavat yhdysvaltalaiset tutkijat nyt artikkelissaan Pnas-lehdessä. Heidän kokeissaan reesusmakakit tunsivat tuntoaivokuoreensa annetut neuroproteesin kosketussignaalit yhtä täsmällisesti kuin oman kätensä koskettelun.

Keinotekoisen kosketusaistin pitää kunnolla toimiakseen välittää tarkka tieto kosketuksen sijainnista tekoraajassa, kosketuksen voimakkuudesta ja kosketushetkestä. Haastavinta tutkijoille oli kehittää menetelmä, jolla näitä voitiin mitata apinoilla.

Gregg Tabot Chicagon yliopistosta kollegoineen päätyi kouluttamaan reesusapinat niin, että nämä reagoivat kosketuseroihin kääntämällä katsettaan oikealle tai vasemmalle. Tällä tavoin tutkijat pääsivät selvittämään, tunsivatko apinat suoraan niiden aivokuoreen lähetettyjä kosketussignaaleja samalla tavoin kuin jos niiden kättä kosketettiin.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Neuroproteesisignaalit suunnattiin makakien tuntoaivokuoreen sen pohjalta, miten käden eri osien tiedetään olevan siellä edustettuina. Kosketukset makakin omaan käteen saatiin täsmällisiksi kiinnittämällä käsi telineeseen ja koskettelemalla sitä mekaanisella, mikrometrien tarkkuudella liikkuvalla tökkijällä. Käsi ja tökkijä oli piilotettu makakeilta verholla, ja niiden korviin tuli kuulokkeista kohinaa, jotta niiden oli pakko käyttää vain tuntoaistiaan.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Tulos oli vakuuttava. Apinat erottivat kosketuksen paikan, voimakkuuden ja hetken yhtä hyvin neuroproteesisignaaleista kuin kädestään.

Apinakoe osoittaa myös, että jos tunteva proteesi asennetaan ihmiseen, sen käyttö ei vaatine suurta harjoittelua, tutkijat huomauttavat.

Neuroproteeseista lisää:

Bioniikkaa kroppaan ja piikkimattoja aivoihin

Sisältö jatkuu mainoksen alla