Kuva: <span class="photographer">Kuvapörssi.</span>
Kuva: Kuvapörssi.

Mitä enemmän naisilla on testosteronia, sitä suurempia taloudellisia riskejä he ovat valmiita ottamaan. Tämä näkyy myös uravalinnoissa.

Testosteronin tiedetään lisäävän kilpailuhenkisyyttä ja vähentävän pelon kokemusta – ja altistavan näin muun muassa uhkapelaamiselle.

Nyt Illinois’ssa sijaitsevan Northwesternin yliopiston tutkija Paola Sapienza kollegoineen on osoittanut, että testosteronitaso vaikuttaa myös taloudelliseen riskinottoon ja uravalintaan.

”Keskimäärin miehet ovat valmiita ottamaan naisia suuremman riskin tärkeissä taloudellisissa päätöksissä", Sapienza sanoo. ”Tämä näkyy myös uravalinnoissa. Tutkimuksessamme mukana olleista miespuolisista kaupallisen alan yliopisto-opiskelijoista hakeutui sijoitusalalle 57 prosenttia, mutta naisista vain 36 prosenttia”.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Tutkijat arvioivat koehenkilöiden riskinsietoa tietokonepelin avulla. Lisäksi he mittasivat näiltä syljen testosteronitason sekä sikiöaikaisen testosteronialtistuksen määrästä kertovia ominaisuuksia.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Selvisi, että mitä enemmän naisilla oli hormonia, sitä riskihakuisempia he keskimäärin olivat. Lisäksi korkea testosteronitaso ennusti naisopiskelijoiden hakeutumista sijoitusalalle.

Miehillä vastaavaa yhteyttä ei löytynyt, joten ilmeisesti tietyn hormonitason ylittyminen ei enää merkittävästi lisää taloudellisen riskin sietoa.

Tutkimuksessa oli mukana 500 kaupallisen alan opiskelijaa Chicagon yliopistosta.

Tutkimuksen julkaisi Pnas

Sisältö jatkuu mainoksen alla