Täällä ei ole paljon kävelemistä. Kuva: Wikimedia Commons
Täällä ei ole paljon kävelemistä. Kuva: Wikimedia Commons

Autoriippuvuus altistaa diabetekselle ja ylipainolle.

Harvaan rakennetuilla asuinalueilla diabetes ja ylipaino uhkaavat 33 prosenttia suuremmalla todennäköisyydellä kuin tiiviissä, kävelyä suosivassa kaupunginosassa. Tämä kävi ilmi, kun tukijat vertailivat ihmisten terveyttä Toronton eri osissa.

Tiiviisti rakennetulla alueella, jossa on paljon kävelyetäisyydellä olevia palveluita, kuten kauppoja ja ravintoloita, asukkaat kävelevät, pyöräilevät ja käyttävät julkista liikennettä kaksi kertaa todennäköisemmin kuin harvaan rakennetun alueen asukkaat. Väljillä alueilla ajetaan omaa autoa selvästi useammin.

Selviä sosiaalisia eroja eri alueiden välillä tutkijat eivät löytäneet. Tosin alueilla, jotka eivät suosi jalan liikkumista, oli suhteessa enemmän lapsia ja vanhoja ihmisiä. Lisäksi niissä oli kotitalouksissa keskimääräistä korkeammat tulot mutta alempi koulutustaso.

Tutkijoiden mukaan tulokset olisi syytä ottaa huomioon kaupunginsuunnittelussa. Asuinalueet, joissa palveluita ja muita kiinnostavia kohteita on kävelyetäisyydellä, pitäisivät ihmiset terveempinä.

Tutkimuksen julkaisi PlosOne.