Japanilaisia sakepulloja. Kuva: Wikimedia Commons
Japanilaisia sakepulloja. Kuva: Wikimedia Commons

Geenimuoto suojaa osaa japanilaismiehistä korkealta verenpaineelta tekemällä viinasta epämiellyttävän myrkyn.

Bristolin yliopiston tutkijat kertoivat PLoS Medicinessä, että säännöllisesti alkoholia käyttävien verenpaine on keskimäärin 7 mmHg korkeampi kuin juomattomien.

Runsaan viinankäytön on jo aiemminkin huomattu nostavan verenpainetta, mutta näissä seurantatutkimuksissa muiden riskitekijöiden vaikutusta on vaikea sulkea pois. Tutkimusten tulkintaa hankaloittaa se, että juomatottumukset kytkeytyvät moniin muihin elämäntapoihin. Lisäksi ihmisillä on taipumus vähätellä alkoholinkäyttöään. Uudessa tutkimuksessa lähtökohta oli kuitenkin poikkeava.

Sarah Lewisin johtama tutkimusryhmä kokosi yhteen verenpainelukemat viidestä eri tutkimuksesta, joissa alkoholia käyttämättömien ryhmä koostui ihmisistä, joiden aineenvaihdunta ei pysty hajottamaan alkoholia. He juovat hyvin vähän, mikäli ollenkaan, sillä juominen aiheuttaa voimakasta pahoinvointia. Tutkitut olivat pääasiassa japanilaisia, sillä alkoholia hajottavan entsyymin virheellinen geenimuoto on heillä yleinen.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Alkoholia käyttävillä oli keskimäärin 2,4 kertaa useammin kohonnut verenpaine kuin sitä välttelevillä. Tutkijat uskovat, etteivät muut riskitekijät sotke tulosta, sillä geenimuodolla ei ole havaittu olevan vaikutusta muihin elintapoihin.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Alkoholilla on siis merkittävä vaikutus ainakin japanilaismiesten terveyteen. Naisilla ei vastaavaa eroa eri geenimuotojen kantajien välillä havaittu, sillä tutkitut naiset joivat perimästä riippumatta hyvin vähän.

Sisältö jatkuu mainoksen alla